Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Ký Hợp đồng theo nhóm, trả lương, đóng BHXH thế nào?

06/08/2015

Công ty của bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (TP. Hồ Chí Minh) chuyên xây dựng công trình đường thủy. Do đặc thù của công trình, Công ty chỉ ký kết hợp đồng lao động với 1 cá nhân (tổ trưởng) và cá nhân này sẽ thay mặt cho toàn bộ người lao động nhận tiền lương hàng tháng mà công ty chi trả.

Trong hợp đồng lao động với cá nhân, Công ty cũng đã có thỏa thuận là cá nhân này sẽ tự túc đóng BHXH cho nhóm lao động đó. 

Bà Hạnh hỏi, Công ty của bà thực hiện như vậy thì có vi phạm pháp luật lao động không và việc ký kết hợp đồng với cá nhân đó với thời hạn bao lâu thì đúng luật lao động?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời bà Hạnh như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Bộ luật Lao động thì đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản; trường hợp này hợp đồng lao động có hiệu lực như giao kết với từng người.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ thì người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên theo quy định của pháp luật về lao động thì thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Khoản 3 Điều 186 của Bộ luật Lao động quy định đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì ngoài việc trả lương theo công việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và tiền nghỉ phép hằng năm theo quy định.

Căn cứ vào các quy định nêu trên thì khi giao kết hợp đồng lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Bộ luật Lao động nêu trên, người sử dụng lao động phải có trách nhiệm trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho từng người lao động; trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật lao động. 

Đối chiếu với trường hợp của bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh thì công ty thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động với một người lao động, người này sẽ thay mặt nhóm người lao động nhận lương và trực tiếp đóng bảo hiểm xã hội cho nhóm người lao động là không đúng quy định của pháp luật. 

Về thời hạn của hợp đồng lao động được thực hiện theo quy định tại Điều 22 của Bộ luật Lao động.

Xem