Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Lai Châu: Nỗ lực thực hiện chính sách lao động, việc làm và an sinh xã hội

11/05/2022

Triển khai nhiệm vụ năm 2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu nỗ lực tập trung thực hiện chính sách lao động, người có công và bảo trợ xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Thực hiện chính sách quản lý lao động, giáo dục nghề nghiệp, chỉ tính riêng trong tháng 5/2022, tỉnh đã ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động tỉnh Lai Châu; Kế hoạch về quản lý và sử dụng tiền lãi vay Quỹ quốc gia về việc làm năm 2022. Phối hợp với Sở Tài chính duyệt quỹ tiền lương, tiền thưởng năm 2011 đối với viên chức quản lý trong 04 Công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh làm chủ sở hữu; Thông báo tiếp nhận báo cáo sử dụng lao động người nước ngoài vào làm việc của 06 đơn vị. Về công tác bảo hiểm thất nghiệp, đã tiếp nhận 60 hồ sơ, giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho 79 lượt người.

lai_1.jpg
Hỗ trợ gạo cho các đối tượng hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh
Kết quả giải quyết việc làm, tính đến ngày 05/5/2022, thông qua các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đã giải quyết việc làm cho 939 lao động, trong đó thông qua nguồn vốn vay giải quyết việc làm là 755 lao động; thông qua các dự án nông, lâm, ngư nghiệp giải quyết việc làm cho 15 lao động; tuyển dụng vào các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh 55 lao động; thông qua công tác xuất khẩu lao động 09 lao động; người lao động tự tạo việc làm mới tại địa phương 105 lao động. Lũy kế 5 tháng đầu năm, toàn tỉnh Lai Châu giải quyết việc làm cho 3.721 lao động.
Trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp năm 2022; Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác đào tạo nghề năm 2022, chỉ đạo tăng cường triển khai hoạt động đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. tỉnh đã đào tạo nghề cho 1.185/8.000 chỉ tiêu, đạt 14,8% kế hoạch giao, trong đó đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên cho lao động nông thôn đạt 1.115/7.450 chỉ tiêu, đạt 15% kế hoạch giao.
Thực hiện chính sách người có công, bảo trợ xã hội, trong tháng 5/2022, Sở LĐTBXH đã ban hành quyết định thờ cúng liệt sĩ cho 01 thân nhân liệt sĩ; tiếp nhận, hồ sơ thực hiện chi trả trợ cấp cho 01 thương binh từ bộ đội biên phòng chuyển sang; tổ chức đưa 15 người có công đi thăm chiến trường xưa tại các tỉnh miền Trung năm 2022, sửa đổi thông tin 01 hồ sơ người có công. Phối hợp cung cấp số liệu rà soát hộ nghèo, hộ gia đình người có công để hỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông; tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về thực hiện Tháng hành động người cao tuổi Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2022, tỉnh đã tiếp nhận mới 54 người cai nghiện bắt buộc.
Về công tác bảo vệ trẻ em, Sở LĐTBXH đã triển khai hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; phối hợp với các sở, ngành tham mưu giải quyết kiến nghị của trẻ em; phối hợp Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố khám sàng lọc bệnh lý tim mạch miễn phí cho trẻ em. Quỹ Bảo trợ trẻ em đã nhận được số tiền ủng hộ 14 triệu đồng; tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh đang chăm sóc và nuôi dưỡng 66 đối tượng, trong đó có 62 trẻ mồ côi, 03 người già cô đơn, 01 đối tượng bảo vệ khẩn cấp.
Trong công tác bình đẳng giới, Sở đã triển khai hướng dẫn các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới; Đề xuất với đơn vị chủ trì trình UBND tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện Dự án 8 trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030./.
Xem