Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội thảo khu vực về đánh giá việc thực hiện Hướng dẫn ASEAN về lồng ghép giới trong chính sách lao động và việc làm hướng tới việc làm bền vững

21/03/2022

Ngày 21/03, tại Hà Nội, Hội thảo khu vực về đánh giá thực hiện Hướng dẫn ASSEAN về lồng ghép giới trong chính sách lao động và việc làm hướng tới Việc làm Bền vững đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban Thư ký ASEAN, Quỹ hợp tác ASEAN - Hàn Quốc tổ chức theo hình thức trực tuyến.

IMG-1904.JPGÔng Nguyễn Mạnh Cường, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ LĐTBXH) phát biểu tại Hội thảo

Mục tiêu của Hội thảo nhằm chia sẻ về những thành tựu và thách thức trong quá trình áp dụng thí điểm Hướng dẫn ASEAN về lồng ghép giới trong chính sách lao động và việc làm hướng tới việc làm bền vững cho tất cả mọi người tại các nước thành viên ASEAN, từ đó đưa ra những bài học kinh nghiệm và khuyến nghị để thúc đẩy và cải thiện việc thực hiện Hướng dẫn này ở cấp quốc gia trong thời gian tới. Hội nghị có sự tham gia trực tuyến của Ban Thư ký ASEAN, đầu mối phụ trách hợp tác về lao động và phụ nữ của các nước thành viên ASEAN, đại diện ILO, UN WOMEN khu vực Châu Á – Bình Dương và Hàn Quốc. Hội nghị cũng có sự tham dự trực tiếp của các đại biểu tại Hà Nội, bao gồm có các đại diện của các Bộ, ngành tại Việt Nam, các đơn vị liên quan thuộc Bộ, các học viện, Hội và Liên hiệp hội liên quan đến giới, các cơ quan Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế tại Hà Nội và các cơ quan thông tấn báo chí.

Hướng dẫn là kết quả của dự án do Việt Nam điều phối thuộc Kế hoạch làm việc của các Bộ trưởng Lao động ASEAN giai đoạn 2016-2020 với sự hỗ trợ từ Quỹ hợp tác ASEAN - Hàn Quốc. Thông qua một số cuộc họp Nhóm công tác khu vực xây dựng Hướng dẫn với sự hỗ trợ của Ban Thư ký ASEAN, ILO, UN WOMEN và tham vấn khu vực từ năm 2018, bản Hướng dẫn và cẩm hiện Hướng dẫn đã được xây dựng hoàn thiện. Đây cũng là một trong những các văn kiện được chính thức thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN lần thứ 26 và được Cấp cao ASEAN lần thứ 37 ghi nhận vào tháng 11 năm 2020.IMG-1925.JPG
Toàn cảnh Hội thảo tại điểm cầu Hà Nội
Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Nguyễn Mạnh Cường, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đánh giá cao sự hợp tác và hỗ trợ kỹ thuật và tài chính mà Quỹ Hợp tác ASEAN - Hàn Quốc, ILO, UN WOMEN vì những cam kết đồng hành cùng Việt Nam và ASEAN trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, cụ thể trong lĩnh vực lao động ở cấp quốc gia và khu vực. Ông cũng khẳng định Hướng dẫn sẽ góp phần nâng cao năng lực và nhận thức của các cán bộ nhà nước phụ trách lĩnh vực lao động và bình đẳng giới, đồng thời, thúc đẩy các điển hình tốt về lồng ghép giới trong quá trình thực hiện các chính sách lao động và việc làm tại các nước thành viên ASEAN, hướng tới một Cộng đồng ASEAN không ai bị bỏ lại phía sau. Văn kiện này được xem là ví dụ điển hình thể hiện những nỗ lực của các cơ quan chuyên ngành ASEAN trong việc góp phần thực hiện Khung Chiến lược ASEAN về Lồng ghép giới giai đoạn 2021-2025 đã được Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN (AMMW) thông qua trong năm 2021.dca7915c94dd5b8302cc.jpg
Hội thảo diễn ra theo hình thức trực tuyến
Tại buổi Hội thảo, đại diện Ban Thư ký ASEAN đã giới thiệu tổng quan về nội dung và quá trình triển khai Hướng dẫn tại cấp khu vực và quốc tế, đồng thời, đại diện của từng nước thành viên ASEAN cũng đã trình bày về những khó khăn và thách thức trong quá trình áp dụng thí điểm Hướng dẫn ASEAN ở cấp quốc gia, từ đó các đại biểu đã nghiên cứu và thảo luận sâu hơn về những bài học kinh nghiệm và khuyến nghị để thúc đẩy và cải thiện việc thực hiện Hướng dẫn này ở cấp quốc gia và khu vực trong thời gian tới. Hướng dẫn sẽ được rà soát và cập nhật thông tin 2 năm/lần bởi Hội nghị quan chức lao động cấp cao ASEAN.
Xem