Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Ninh Bình triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ cho người lao động

17/12/2021

Với mục tiêu vừa phòng dịch an toàn, vừa đảm bảo an sinh xã hội, tỉnh Ninh Bình đã triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đặc biệt, các ngành chức năng, các địa phương đã tăng cường kết nối cung-cầu lao động, góp phần đưa cơ hội việc làm đến với người lao động, nhất là lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, giúp họ duy trì hoặc chuyển đổi nghề nghiệp, có việc làm thường xuyên ổn định cuộc sống.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, các ngành chức năng và các địa phương đã khẩn trương triển khai thực hiện rà soát, lập danh sách, thẩm định những người thuộc đối tượng nhận hỗ trợ. Với tinh thần quyết tâm cao, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương rà soát tỉ mỉ, cẩn trọng, chính xác nhưng cũng hết sức khẩn trương, phấn đấu đưa tiền hỗ trợ đến đúng đối tượng.

T2-Cong-ty-TNHH-co-dien.jpg

Người lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định
Tính đến ngày 30/11/2021, tỉnh ta đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị của 7.539 người, với kinh phí là 11,3 tỷ đồng; đã thẩm định và ra quyết định phê duyệt cho 6.302 người, với kinh phí tương ứng là 9,45 tỷ đồng; đã thực hiện chi trả cho 5.189 người, số tiền 7,783 tỷ đồng. 
Cùng với đó, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở LĐTBXH đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương khẩn trương thực hiện đúng các bước của quy trình, quy định để kịp thời thực hiện các chính sách mà Nghị quyết 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đề ra, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không xảy ra tiêu cực.
Tính đến ngày 30/11/2021, đã có 2.549 đơn vị, doanh nghiệp với 103.983 người lao động được giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp, với tổng số tiền tạm tính giảm mức đóng là 11,831 tỷ đồng; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho 1 đơn vị, với 67 người lao động; đã giải ngân cho 5 người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất, với tổng số tiền trên 1,7 tỷ đồng; thực hiện thẩm định hồ sơ ban hành quyết định phê duyệt hỗ trợ 13.232 đối tượng, với tổng kinh phí gần 21 tỷ đồng, đã thực hiện chi trả cho 10.225 đối tượng, với số tiền trên 17 tỷ đồng. 
Để thực hiện mục tiêu "kép" vừa phòng dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế, ổn định đời sống cho nhân dân, UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh chỉ đạo các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tăng cường công tác phòng, chống dịch, duy trì và ổn định sản xuất. 
Trong thời gian qua, 100% doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thực hiện các mô hình vừa sản xuất, vừa đảm bảo an toàn chống dịch. Nhờ đó, việc làm và thu nhập của người lao động vẫn được đảm bảo.
Đồng thời, các ngành chức năng và các địa phương, đơn vị cũng đã tăng cường công tác tư vấn, kết nối, hỗ trợ việc làm, tư vấn học nghề để chuyển đổi nghề nghiệp... cho người lao động, nhất là những lao động bị mất việc làm do dịch COVID-19; những lao động trở về từ ngoại tỉnh để họ sớm quay trở lại làm việc, ổn định cuộc sống. 
Do đó, mặc dù dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến rất phức tạp, song trong 11 tháng đầu năm, toàn tỉnh ước giải quyết việc làm cho 17.500 người, đạt 90,2% kế hoạch năm.
Xem