Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Vĩnh Long thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ cho người nghèo

24/11/2021

 Năm 2021 là năm đặc biệt khó khăn khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp, gây ảnh hưởng nặng nề đến tất cả các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh. Song, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và sự nỗ lực, trách nhiệm của các sở, ban ngành, đoàn thể địa phương cũng như sự hưởng ứng tích cực thực hiện của cộng đồng, người dân, trong giai đoạn vừa qua, công tác giảm nghèo đã đạt được những kết quả tích cực, nổi bật và vượt chỉ tiêu đề ra.

Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020, tỉnh Vĩnh Long hiện có 3.449 hộ nghèo , trong đó có 3.152 hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và 297 hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội; 1.227 hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội; 1.797 hộ thoát nghèo và 10.463 hộ cận nghèo.
Thực hiện các chính sách, cơ chế giảm nghèo, trong năm 2021 tỉnh đã thực hiện hỗ trợ vay vốn tín dụng cho 6.127 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, các hộ nghèo là dân tộc thiểu số, học sinh và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn,… với số tiền hơn 2,5 tỉ đồng; Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho 20.714 cho người cận nghèo và 6.993 người nghèo; Xây dựng và sửa chữa 662 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với kinh phí hơn 19,5 tỉ đồng; Miễn, giảm học phí học tập cho 2.229 lượt học sinh với số tiền hơn 782 triệu đồng.
a3.jpg
Vĩnh Long áp dụng thành công nhiều giải pháp giảm nghèo
Cùng với đó, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ gần 29 tỉ đồng cho Quỹ vì người nghèo. Đồng thời, trong năm 2021 tỉnh đã triển khai thực hiện Dự án “Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo chăn nuôi bò giống, nâng cao đời sống” giai đoạn 2021 – 2023 trên địa bàn tỉnh tại 07 huyện, thị xã.
Theo Quyết định 1415/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh, thành phố để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, Vĩnh Long được hỗ trợ hơn 21 tấn gạo. Sở LĐTBXH đã tiếp nhận và tổ chức triển khai đã cấp cho 73.546 nhân khẩu (người nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người có công với cách mạng, lao động tự do mất việc làm, người có hoàn cảnh khó khăn,…)
Đối với các chính sách an sinh xã hội hỗ trợ người dân trong đại dịch COVID-19, Vĩnh Long đã hỗ trợ 7.496 người bán vé số trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn do đại dịch với số tiền hơn 21,7 tỉ đồng; Hỗ trợ 13.798 hộ nghèo, hộ cận nghèo với số tiền gần 6,9 tỉ đồng; Hỗ trợ 306 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Vĩnh Long đang cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn có nhu cầu trở về địa phương với tổng số tiền 229,5 triệu đồng.
Có thể thấy, các chính sách hỗ trợ cho người nghèo được triển khai thực hiện đồng bộ và đạt hiệu quả tích cực; việc sử dụng, phân bổ vốn vay kịp thời, đúng đối tượng tạo điều kiện hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm mới, nâng cao thu nhập cho người nghèo, người dân tộc thiểu số, góp phần cải thiện cuộc sống của người nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo trên địa bàn, hỗ trợ các nhu cầu thiết yếu của người dân về đời sống sinh hoạt.
Giảm nghèo đa chiều gắn với phát triển bền vững
Thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững; giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương; hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới;… trong năm 2022, tỉnh Vĩnh Long đặt mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 1% theo chuẩn nghèo đa chiều theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP; 100% người nghèo trong độ tuổi lao động, có khả năng lao động có nhu cầu học nghề được hỗ trợ đào tạo nghề và định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm để có việc làm ổn định; hỗ trợ vay vốn 100% các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo đủ điều kiện, có nhu cầu vay; Thực hiện hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho 100% người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh.
Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh Vĩnh Long xác định tập trung vào các hoạt động như: Hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, xây dựng, phát triển các mô hình giảm nghèo nhằm tạo việc làm, sinh kế bền vững, có thu nhập tốt, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người nghèo; Hỗ trợ người nghèo nâng cao năng lực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp nhằm đổi mới phương thức, kỹ thuật sản xuất, bảo đảm lương thực, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, tăng thu nhập.
Cùng với đó, phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu, sử dụng hiệu quả dịch vụ thông tin, viễn thông, dịch vụ truy cập internet; truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã họi, của người nghèo về công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội bền vững.
Để triển khai có hiệu quả các hoạt động, tỉnh Vĩnh Long đẩy mạnh các giải pháp tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo sâu rộng đến người dân nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong thực hiện công tác giảm nghèo; Tăng cường sự phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện các chính sách đối với hộ nghèo; Phối hợp các địa phương đẩy mạnh thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo; Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo v.v…
 
Xem