Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Trà Vinh: Triển khai thực hiện Quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ

11/11/2021

Chiều ngày 10/11, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg, ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Hội nghị tổ chức bằng hình thức trực tuyến, do đồng chí Nguyễn Văn Út, Giám đốc Sở LĐTBXH chủ trì.

Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đồng thời,Hội nghị cũng thảo luận các giải pháp tuyển 1.000 lao động cho tỉnh Bình Phước và 11.000 lao động cho các tỉnh đã phục hồi sản xuất. 

Tra-Vinh.jpg

Tạo việc làm cho người lao động là yêu cầu cần thiết hiện nay, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Các đại biểu tham dự Hội nghị được phổ biến những điểm mới của Quyết định số 33 so với Quyết định số 23; những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 126/NQ-CP, ngày 08/10/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Trong đó, có nhiều điều kiện được nới lỏng giúp người lao động, doanh nghiệp tiếp cận chính sách và được hỗ trợ theo quy định.
Được biết, đến nay có 261.762 người được hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23, số tiền trên 403 tỷ đồng, đạt 96,7% kinh phí phê duyệt.
Cùng với đó, hội nghị thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động của các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Trong đó, các doanh nghiệp có nhiều chính sách thu hút lao động như: lương, thưởng, phí test Covid-19, chi phí đến công ty làm việc, hỗ trợ tiền nhà trọ, tạm ứng lương khi người lao động bắt đầu ký hợp đồng làm việc... Cùng với đó, Sở LĐTBXH khảo sát có trên 25.000 lao động trong tỉnh cần nhu cầu việc làm, qua đó, đề nghị UBND các xã nắm danh sách và tăng cường tuyên truyền, giúp kết nối tạo việc làm, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Út đánh giá cao công tác hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo Quyết định 23 và Nghị quyết 68 của tỉnh đã thực hiện tốt, kịp thời giúp người dân vượt qua khó khăn do dịch bệnh. Song song đó, đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp quán triệt thực hiện tốt Quyết định số 33, tiếp tục hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm cho người lao động, xác định đây là điều kiện quan trọng trong thực hiện giảm nghèo, kéo giảm tệ nạn xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Các địa phương rà soát lại nhu cầu làm việc trong, ngoài tỉnh, việc làm tại chỗ của người lao động, động viên, phối hợp tốt với Trung tâm Dịch vụ việc làm, các công ty, doanh nghiệp tập trung giúp người lao động có việc làm, có thu nhập, ổn định cuộc sống.
Trên tinh thần đó, tỉnh Trà Vinh phấn đấu từ nay đến cuối năm 2021, vận động khoảng 3.000 lao động làm việc ngoài tỉnh. Trong đó, chậm nhất đến ngày 15/11, lập được danh sách 1.000 người lao động đăng ký làm việc tại tỉnh Bình Phước, đến ngày 20/11, có danh sách người lao động đăng ký làm việc ở các tỉnh, thành khác gởi về Trung tâm Dịch vụ việc làm, giúp kết nối, giải quyết việc làm sớm nhất cho người lao động.
Xem