Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đẩy nhanh tiến trình đào tạo để bổ sung lao động

15/11/2021

 Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều 10/11, trả lời câu hỏi của đại biểu Quốc hội về các giải pháp đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm, khôi phục lại thị trường lao động, Bộ trưởng đã nêu giải pháp điều tiết để giảm thiểu tác động, trong đó có việc đẩy nhanh tiến trình đào tạo để bổ sung lao động

BND-7804.JPG
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung 
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng cần đẩy mạnh điều chỉnh đào tạo lao động theo mô hình để học sinh học nghề từ năm thứ 2, thứ 3 đã được tham gia sản xuất, được nhận lương theo các quy định. Ngoài ra, doanh nghiệp phải là đơn vị cần tham gia trực tiếp vào việc đào tạo người lao động.
Nhìn nhận về vấn đề liên kết đào tạo nghề, cho rằng mối liên kết giữa doanh nghiệp và nhà trường vẫn còn lỏng lẻo, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nêu ví dụ, tại các quốc gia phát triển, sự gắn kết giữa doanh nghiệp với nhà trường đã diễn ra hàng trăm năm. Tại Đức, mỗi doanh nghiệp đều phải là một trường nghề, mỗi trường nghề đều có đủ máy móc, thiết bị cho học sinh học.
Tại Việt Nam, hiện một số doanh nghiệp đã bắt đầu xúc tiến việc này nhưng chủ yếu vẫn là trông chờ kết quả đào tạo nghề qua trường lớp. Tuy nhiên, khi tuyển lao động từ trường lớp vào làm việc tại doanh nghiệp lại không đáp ứng được nhu cầu công việc, doanh nghiệp vẫn phải đào tạo lại. Nghịch lý này đã chứng minh mối liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp vẫn chưa đưa lại hiệu quả.
Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Bộ LĐTBXH đã yêu cầu các trường nghề lớn ký kết cụ thể với doanh nghiệp, từ khâu đặt hàng đào tạo tới bố trí việc làm để sinh viên chưa ra trường đã biết bản thân mình sẽ làm công việc cụ thể thế nào sau khi tốt nghiệp.
Bộ trưởng dẫn chứng kinh nghiệm từ các quốc gia có thị trường lao động ổn định và phát triển cho thấy cần phải chú trọng vấn đề đào tạo, đào tạo lại, nâng cao tay nghề, chuyển đổi nghề nghiệp, tháo gỡ rào cản và tạo cơ chế thông thoáng tối đa trong khuôn khổ pháp lý hiện hành để doanh nghiệp có thể tổ chức đào tạo, đào lại cho người lao động. Đặc biệt, cần sử dụng nguồn kinh phí bảo hiểm thất nghiệp như một công cụ “giá đỡ” hỗ trợ phát triển thị trường lao động.
68d2d06645918dcfd480.jpg
Toàn cảnh phiên phiên chất vấn
Về vấn đề giải pháp đổi mới giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, đáp ứng yêu cầu phát triển của kinh tế đất nước, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nêu rõ: Trước hết đổi mới giáo dục nghề nghiệp theo tinh thần chung, bám vào nguyên tắc chung là thực hiện theo Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương, phải đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục nghề nghiệp. Đồng thời đổi mới giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, đa dạng. Cùng với đó là gắn kết chặt chẽ giữa Nhà nước, nhà trường với doanh nghiệp, phấn đấu để thực hiện mục tiêu là người dân hay nói cách khác là các bậc cha mẹ ủng hộ cho con cái học nghề. Làm sao để có chính sách, vừa tuyên truyền, xây dựng các thương hiệu tốt của các trường nghề, để học sinh tham gia nhiều hơn. Trong quá trình học nghề, sinh viên được học liên thông nếu có nhu cầu. Đối với trường nghề, phải làm sao để khi học sinh ra trường có việc làm và có thu nhập tốt. Cuối cùng, Bộ sẽ xây dựng một chương trình nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam để đáp ứng yêu cầu hội nhập theo tinh thần của Chỉ thị 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Về vấn đề lao động gián đoạn cung cầu lao động, Bộ trưởng nêu giải pháp điều tiết để giảm thiểu tác động. Bộ LĐTBXH đã xây dựng 3 kịch bản. Đáng chú ý, kịch bản đầu tiên là sử dụng tất cả các đối tượng đang học nghề, khuyến khích họ tham gia thị trường lao động. Đồng thời, đẩy nhanh tiến trình đào tạo để bổ sung lao động. Một kịch bản khác là có thể sử dụng thêm bộ đội nghĩa vụ tham gia vào các chuỗi sản xuất.
Đề cập đến nhận định của đại biểu về năng lực dự báo thị trường lao động, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chia sẻ đây cũng là vấn đề trăn trở của ngành. Trên thực tế, thị trường lao động đang có 2 vấn đề lớn là đào tạo chưa gắn với nhu cầu của thị trường và chất lượng lao động thấp, dẫn đến năng suất lao động thấp, mức độ đào tạo, bằng cấp của lao động thấp so với khu vực. Thực tế này đúng là xuất phát từ việc dự báo cung cầu lao động còn yếu.

    

Xem