Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Quảng Nam: Hơn 55,8 tỷ đồng hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19

15/10/2021

Các chính sách hỗ trợ đối với người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 được tỉnh Quảng Nam triển khai kịp thời, đúng nội dung, đúng đối tượng.

Theo Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Nam, thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đến nay, toàn tỉnh có 140.438 người lao động được hưởng chính sách hỗ trợ với số tiền hơn 55,8 tỷ đồng.

Đối với công tác giải quyết nhu cầu việc làm, học nghề của người lao động tỉnh Quảng Nam trở về từ vùng dịch, qua khảo sát của các địa phương, có 775 lao động có nhu cầu việc làm, 300 lao động có nhu cầu học nghề, 245 lao động có nhu cầu vay vốn tạo việc làm. 
Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Nam cũng đã triển khai khảo sát nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, có 100 doanh nghiệp với nhu cầu tuyển dụng hơn 16,8 nghìn lao động. Đây là cơ hội để người lao động lựa chọn công việc phù hợp với chuyên môn, trình độ và điều kiện của mình.
Đối với nhu cầu vay vốn giải quyết việc làm, Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Nam cũng cho biết, nếu người lao động đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ tổ chức thực hiện cho vay đối với người lao động.
Xem