Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Công tác thanh tra năm 2022 sẽ hạn chế tối đa các cuộc thanh tra tại doanh nghiệp

28/09/2021

“Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh sau đại dịch COVID-19, công tác thanh tra năm 2022 sẽ hạn chế tối đa các cuộc thanh tra tại doanh nghiệp; chỉ tiến hành thanh tra tại các doanh nghiệp có nguy cơ cao về tai nạn lao động…”. Đây là một trong những nội dung được Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) gửi Giám đốc Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn công tác thanh tra năm 2022. 

cdich-03.jpg
Ảnh minh họa
Ngày 27/9/2021, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH ban hành Quyết định số 1067/QĐ-LĐTBXH phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Bộ LĐTBXH và văn bản số 3270/LĐTBXH-TTr về hướng dẫn công tác thanh tra năm 2022. Để triển khai đúng định hướng của Bộ trưởng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh sau đại dịch COVID-19, Thanh tra Bộ LĐTBXH đề nghị các đồng chí Giám đốc Sở chỉ đạo:
Không tiến hành thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Hạn chế tối đa các cuộc thanh tra tại doanh nghiệp; chỉ tiến hành thanh tra tại các doanh nghiệp có nguy cơ cao về tai nạn lao động như lĩnh vực xây dựng, khai thác khoáng sản…
Bên cạnh đó, công tác thanh tra năm 2022 sẽ tập trung vào 04 lĩnh vực, cụ thể:
Thanh tra việc xác lập hồ sơ bệnh binh và xác lập hồ sơ thương binh theo Quy định tại Thông tư số 20/2000/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 20/9/2000 của liên Bộ LĐTBXH và Bộ Y tế hướng dẫn việc giám định lại thương tật đối với người bị thương và giám định định lại khả năng lao động đối với bệnh binh. (Bộ sẽ hướng dẫn nội dung này trong tháng 12/2021)
Tiếp tục thanh tra toàn diện việc thực hiện chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học tại các địa phương chưa thực hiện tự kiểm tra, rà soát hoặc tự kiểm tra, rà soát chưa đạt yêu cầu.
Thanh tra theo Chiến dịch thanh tra năm 2022 về Bảo hiểm xã hội. (Bộ sẽ tổ chức tập huấn về nội dung này trong tháng 12/2021).

Thanh tra hành chính, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài chính, tài sản đối với các đơn vị trực thuộc.

 Quyết định số 1067/QĐ-LĐTBXH phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022

Kế hoạch Thanh tra năm 2022

Văn bản số 3270/LĐTBXH-TTr về hướng dẫn công tác thanh tra năm 2022

Xem