Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2015 thế nào?

25/05/2015

Ông Nguyễn Thanh Toàn (Đồng Nai) bắt đầu làm việc tại công ty ngày 1/1/2008, sau 2 tháng thử việc được ký hợp đồng chính thức. Mức lương cơ bản hiện tại của ông Toàn là 8.940.000 đồng, tổng thu nhập là 15.000.000 đồng sau khi trừ tiền bảo hiểm. Nếu ông Toàn nghỉ việc vào ngày 30/3/2015 thì trợ cấp thất nghiệp được tính như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời ông Toàn như sau:
Theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật Việc làm (có hiệu lực từ ngày 1/1/2015) thì mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng hằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thười điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
Như vậy, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của ông Toàn bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi ông Toàn nghỉ việc.

Xem