Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Có còn thời hạn đăng ký bảo hiểm thất nghiệp?

15/05/2015

Ông Vũ Anh Khoa (khoa.designfurniture@...) làm việc tại Công ty GFS Việt Nam được 4 năm. Ông Khoa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ, đã nghỉ việc được 3 tháng nhưng Công ty không chốt sổ bảo hiểm xã hội cho ông với lý do nợ tiền đóng bảo hiểm.

Trong 3 tháng đó ông Khoa không được làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp, đến tháng thứ 4 ông tìm được việc mới nhưng vẫn chưa được nhận sổ BHXH. Vậy, ông Khoa phải làm gì để được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp?

Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời ông Khoa như sau:

Theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm thì người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

- Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp: Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật; hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

- Đã đóng BHTN từ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

- Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 Luật này;

- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN, trừ các trường hợp sau đây: Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc; bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù; ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng, chết.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 46 Luật Việc làm thì trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

Như vậy, trường hợp của ông Khoa không được hưởng trợ cấp thất nghiệp vì đã quá thời hạn nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo các quy định nêu trên.

Xem