Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Quy định trình độ giáo viên dạy thực hành nghề

06/05/2015

Bà Huỳnh Thị Tuyết Linh (Trà Vinh) hỏi: Giáo viên dạy các nghề kỹ thuật như điện, cơ khí… bắt buộc phải có chứng chỉ kỹ năng nghề, vậy giáo viên giảng dạy nghề kế toán doanh nghiệp có cần phải thi kỹ năng thực hành nghề không?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời câu hỏi của bà Linh như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 30/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29/9/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề thì giáo viên dạy thực hành ở trình độ trung cấp nghề phải có kỹ năng nghề tương đương trình độ cao đẳng nghề hoặc bậc 4/7, bậc 3/6 trở lên hoặc là nghệ nhân cấp quốc gia.

Vì vậy, trường như  bà Linh hỏi, nếu giáo viên chưa có văn bằng, chứng chỉ về kỹ năng nghề theo quy định tại Thông tư này thì phải tham gia đánh giá kỹ năng nghề quốc gia hoặc kỹ năng thực hành nghề theo quy định.

Xem