Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Cần Thơ: Bảo vệ trẻ em trong đại dịch Covid-19

06/07/2021

 Mặc dù năm 2021 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, công tác trẻ em ở TP. Cần Thơ vẫn được triển khai mạnh mẽ và mang lại hiệu quả tích cực.

Lãnh đạo Sở LĐ-TBXH TP. Cần Thơ cho biết: "TP. Cần Thơ có 264.423 trẻ, chiếm 21,4% dân số. Những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được các cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể chính trị - xã hội thành phố quan tâm thực hiện, qua đó tạo môi trường giúp trẻ em phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.
Từ đầu năm 2021, Sở phối hợp, tăng cường huy động các nguồn lực vận động xã hội hóa chăm lo, hỗ trợ trẻ em; bên cạnh đó là các hoạt động truyền thông, tập huấn, hội thảo, tọa đàm, hội thi, diễn đàn về bảo vệ, chăm sóc trẻ em về tuyên truyền phòng, chống đại dịch Covid-19, bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích. 
Mục tiêu của TP. Cần Thơ đến cuối năm 2021 là hoàn thành các chỉ tiêu liên quan đến công tác trẻ em như: 70 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT; huy động 100% trẻ em trong độ tuổi đến lớp".
Năm 2021, thành phố không tổ chức Lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em mà thay vào đó là đa dạng hóa các hình thức truyền thông, đẩy mạnh truyền thông trực tuyến, truyền thông xã hội, trong đó: Tập trung đẩy mạnh công tác phối hợp truyền thông, vận động nguồn lực chăm lo cho trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo. Treo gần 400 băng rôn trên các tuyến đường chính của thành phố và các tuyến đường, trụ sở, cơ quan, đơn vị tại các quận, huyện trên địa bàn; nhân bản và cấp phát 9.000 tài liệu tuyên truyền hướng dẫn an toàn cho trẻ em trong dịch Covid-19; phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Cần Thơ thực hiện phát sóng 16 kỳ thông điệp truyền thông; phối hợp với các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương thực hiện các chuyên đề, chuyên trang về chính sách, pháp luật trẻ em... Đồng thời, rà soát, đề nghị Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hỗ trợ sữa miễn phí cho 497 trẻ em sống tại các trung tâm, cơ sở bảo trợ xã hội trong và ngoài công lập; Trường Dạy trẻ khuyết tật Cần Thơ, Trường Tương Lai dạy trẻ thiểu năng trí tuệ tham gia chương trình "Vươn cao Việt Nam" năm 2021. Theo đó, mỗi trẻ em tham gia sẽ được hỗ trợ uống sữa miễn phí mỗi ngày 1 hộp sữa Vinamilk 180ml trong suốt 3 tháng, với tổng trị giá trên 130 triệu đồng. Đồng thời rà soát, lập danh sách 35 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt tại các huyện để tặng xe đạp và hợp đồng bảo hiểm nhân thọ; vận động 10.000 quyển tập, 200 áo mưa và 200 cặp da tặng học sinh nghèo ở các quận, huyện trên địa bàn.
Bên cạnh đó, Sở LĐ-TBXH thành phố cũng ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc Phòng LĐ-TBXH quận, huyện rà soát, tổng hợp trẻ em tại địa bàn dân cư bị khuyết tật vận động, bị bệnh tim; hướng dẫn, xử lý các vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước về trẻ em tại địa phương. Tùy tình hình thực tế tại địa phương, đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động linh hoạt, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình phòng, chống dịch Covid-19; qua đó, tạo được sự ủng hộ và đồng thuận của xã hội đối với chủ trương, chính sách và đóng góp nguồn lực thực hiện các chương trình, mục tiêu vì trẻ em và quan tâm đóng góp xây dựng một cuộc sống tốt hơn cho mọi trẻ em.
Lãnh đạo Sở LĐ-TBXH cho biết thêm, để duy trì hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trẻ em trên địa bàn, bên cạnh những hoạt động tập trung, cao điểm trong Tháng hành động Vì trẻ em năm 2021, từ đầu năm đến nay, Sở cũng tăng cường công tác phối hợp liên ngành, tích cực đổi mới nội dung, đa dạng hóa mô hình, hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; tham mưu UBND thành phố xây dựng và ban hành các quyết định, kế hoạch thực hiện các chương trình, đề án liên quan đến trẻ em. Tập trung củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em từ thành phố đến cơ sở. Huy động các nguồn lực vận động xã hội hóa chăm lo hỗ trợ cho trẻ em, nhất là trẻ em ở địa bàn dân cư... nhằm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn ngày càng tốt hơn.
Xem