Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

20/07/2021

 Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, số ca nhiễm tăng cao, xuất hiện nhiều ca mắc trong cộng đồng, ngày 19/7/2021, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) đã ban hành Công văn số 2308/ LĐTBXH-VP gửi tới Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị như sau:
- Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, quy định của Bộ Y tế và hướng dẫn của chính quyền địa phương nơi có trụ sở của cơ quan, đơn vị; nhất là bảo đảm yêu cầu về giãn cách, hạn chế tụ tập đông người, thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt của người ra vào cơ quan, đơn vị.
- Căn cứ vào điều kiện, công việc cụ thể của đơn vị để chủ động xây dựng phương án làm việc tại đơn vị, đảm bảo bố trí số lượng công chức, viên chức, người lao động làm việc tại đơn vị theo quy định của địa phương về phòng chống dịch. Thường xuyên theo dõi, đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý, bảo đảm tối đa yêu cầu về tiến độ, chất lượng và hiệu quả; không để tình trạng nợ đọng, quá hạn nhiệm vụ được giao.
- Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, hạn chế tối đa các cuộc họp trực tiếp, chỉ tổ chức họp khi đảm bảo khoảng cách; tăng cường các hoạt động trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành, làm việc, các thủ tục hành chính. Các đơn vị xây dựng phương án ứng phó khi có ca nhiễm hoặc trường hợp tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19.
- Tạm dừng các đoàn thanh tra, kiểm tra chưa thực sự cần thiết ở các địa phương đang có dịch; trường hợp cần thiết thanh tra, kiểm tra phải hạn chế số lượng người tham gia; tạm dừng công tác tiếp công dân tại trụ sở Bộ.
- Căn cứ theo chức năng quản lý nhà nước, chỉ đạo các cơ sở điều dưỡng người có công với cách mạng, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy, các cơ sở y tế,… thuộc Bộ tuyên truyền, phổ biến và nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng tránh lây lan dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế, chủ động phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở.
- Người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc công chức, viên chức và người lao động lây nhiễm COVID-19 tại cơ quan, đơn vị do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19.
- Rà soát toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị có nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19, đặc biệt là những người có liên quan từng tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19 hoặc đến các địa điểm vào thời gian có khả năng lây nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế, để có biện pháp xử lý phù hợp.
Bộ yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện, báo cáo thông tin về các trường hợp phát sinh phức tạp về Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ (qua Văn phòng Bộ, điện thoại: 024.3826.9536 hoặc phongtkth@molisa.gov.vn).
 Toàn văn Công văn: Download tại đây

 

Xem