Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng làm công tác an toàn, vệ sinh lao động

10/07/2021

Thời gian qua, các cấp công đoàn đã tích cực phối hợp với chính quyền đồng cấp, người sử dụng lao động phát động các phong trào thi đua về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) như phong trào lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ”. Đồng thời, vận động đoàn viên, người lao động tích cực đề xuất các sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật và nâng cao năng suất lao động, đảm bảo ATVSLĐ.

Từ phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ” đã có hàng trăm phong trào quần chúng được triển khai thực hiện sáng tạo như phong trào “Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm nước ngập”, “Công nhân vì Thành phố Xanh – Sạch – Đẹp”, “Ngày chủ nhật xanh vì ATVSLĐ” của Liên đoàn lao động thành phố Hồ Chí Minh. Phong trào “Tổ điểm an toàn lao động” của Công đoàn Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam. Phong trào “Văn hóa phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ” và phong trào “Văn hóa giao thông” của Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam. Phong trào thi đua cải thiện điều kiện làm việc, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học kỹ thuật, áp dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa vào sản xuất kinh doanh của Công đoàn Than Khoáng sản Việt Nam. Năm 2020, riêng trong Tháng hành động về ATVSLĐ, các công đoàn trực thuộc Công đoàn Than Khoáng sản Việt Nam đã đăng ký thực hiện 183 nội dung thi đua về công tác ATVSLĐ, 340 sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc được áp dụng. Công đoàn Công Thương Việt Nam ký cam kết thực hiện tốt công tác ATVSLĐ không có tai nạn lao động giữa công đoàn với chuyên môn, giữa các phân xưởng, tổ đội sản xuất trong đơn vị. Một số đơn vị cơ sở thuộc Công đoàn Cao su Việt Nam tổ chức dọn dẹp vệ sinh cơ quan xanh, sạch, đẹp, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải khu vực đường lô, phát quang bụi rậm thu hút trên 8.000 đoàn viên, người lao động tham gia. Có 335 cơ sở thuộc công đoàn Đường sắt Việt Nam tổ chức phát động và ký giao kết thi đua đảm bảo ATVSLĐ từ tổ, đội, phân xưởng với 6.583 đoàn viên tham gia…

Trong năm 2020, đã có 8.002 công đoàn cơ sở tổ chức phát động các phong trào thi đua về ATVSLĐ với 383.272 người tham gia. Qua các phong trào thi đua, các cấp công đoàn đã tặng 105 cờ, 1.825 bằng khen, 3.939 giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ”.
vtvsv1.jpg
Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Bên cạnh việc phát động các phong trào thi đua, các cấp công đoàn đã tích cực hướng dẫn và chỉ đạo hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên ở doanh nghiệp. Trong Tháng hành động về ATVSLĐ, các cấp công đoàn đã chủ động, phối hợp tổ chức được 3.755 lớp tập huấn công tác ATVSLĐ và kỹ năng phương pháp hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên cho 163.212 cán bộ công đoàn, an toàn vệ sinh viên.
Để nâng cao phương pháp và kỹ năng hoạt động của đội ngũ An toàn vệ sinh viên, thời gian qua, các cấp công đoàn cũng tích cực tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi, thi tìm hiểu pháp luật ATVSLĐ. Năm vừa qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nên các cấp công đoàn tổ chức các hội thi bằng hình thức trực tuyến hoặc các hình thức khác để đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Kết quả, đã có 11 liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn tổ chức Hội thi trực tuyến đó là Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng, Hà Tĩnh, thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Tiền Giang, Quảng Nam, Bình Định, Bình Thuận, Công đoàn Đường Sắt, Hàng Không, Than Khoáng sản; 02 đơn vị tổ chức Hội thi bằng hình thức sân khấu hóa: Công đoàn Cao su, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang; 151 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 1.020 Công đoàn cơ sở tổ chức Hội thi thu hút 12.080 người tham dự. Tiêu biểu trong hoạt động này là: LĐLĐ tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội thi An toàn, vệ sinh viên giỏi lần thứ 20 (duy trì tổ chức Hội thi trong 20 năm liên tục), Công đoàn Tổng Công ty Hàng Không tổ chức thi online theo 2 hạng mục cá nhân và đơn vị, LĐLĐ quận 3 thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thi online thông qua phân tích Video clip với chủ đề “Khỏe để lao động sản xuất”… Thông qua Hội thi đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về ATVSLĐ; vận động công nhân lao động quan tâm, chủ động thực hiện công tác ATVSLĐ để ATVSLĐ trở thành một phong trào quần chúng rộng rãi, góp phần xây dựng văn hóa an toàn trong cơ quan, đơn vị doanh nghiệp.
Có thể thấy, các phong trào thi đua do các cấp công đoàn phát động, triển khai đã thu hút được sự tham gia của các cấp, các ngành, của người sử dụng lao động, người lao động, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị xanh, sạch, đẹp, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo ATVSLĐ, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tạo môi trường làm việc an toàn, hiệu quả cho người lao động.
Xem