Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Một số kết quả đáng ghi nhận trong công tác lao động, người có công và các lĩnh vực xã hội trong 6 tháng đầu năm 2021.

08/07/2021

Trong 06 tháng đầu năm 2021, bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục có diễn biến vô cùng phức tạp trên toàn quốc. Với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, phát triển” cùng 6 trọng tâm chỉ đạo, điều hành được cụ thể hóa thành 18 chỉ tiêu, 15 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 73 nhiệm vụ cụ thể, Bộ, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) đã có nhiều nỗ lực thể hiện vai trò tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách lao động, người có công và xã hội, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ mà Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã đề ra.

1.08.07.jpgẢnh minh họa.

Hỗ trợ hơn 13,1 triệu người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP và Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ, Quyết đinh số 15/2020/QĐ-TTg và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với sự vào cuộc của ngành LĐ-TBXH cùng các bộ, ngành liên quan, tính đến tháng 05/2021, hơn 13,1 triệungười dân trên cả nước đã nhận được sự hỗ trợ trực tiếp với tổng kinh phí gần 14 nghìn tỷ đồng, theo 7 nhóm đối tượng cụ thể: (1) Hỗ trợ người lao động (NLĐ) làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương với 49.994 người; (2) Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh là 34.824 hộ; (3) NLĐ bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp với 140.534; (4) NLĐ không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm là 1.022.464 người; (5) NCC với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng là 1.024.644 người; (6) Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng với 2.890.721 đối tượng; (7) Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia là 7.965.359 hộ.

Bên cạnh đó, ngành LĐ-TBXH trên cả nước đã triển khai việc trợ cấp cho hơn 1,1 triệu người thất nghiệp, giải quyết tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất cho 192.503 NLĐ, tạo điều kiện giúp nhiều doanh nghiệp được vay để trả lương ngừng việc đối với 11.276 NLĐ. Như vậy, toàn ngành đã hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp trên 14,4 triệu lượt người dân.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng khi xuất hiện các ca Covid-19 mới là chuyên gia, người lao động nước ngoài tới Việt Nam làm việc, Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH đã có Công điện gửi tới Chủ tịch UBND 63 tỉnh, thành về việc tăng cường quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, không để lọt người nhập cảnh trái phép làm việc trong các cơ sở, doanh nghiệp. Theo báo cáo của các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, toàn quốc có tổng cộng 99.863 NLĐ nước ngoài đang làm việc, cụ thể: số lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động là 6.614 người (chiếm 6,62%, số NLĐ ngoại quốc thuộc diện cấp giấy phép lao động là 93.249 (chiếm 93,38%), và đã cấp mới giấy phép lao động cho 56.658 người, cấp lại cho 33.805 người, còn lại 2.786 người đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động. Công tác tăng cường quản lý lao động nêu trên góp phần đảm bảo các điều kiện thuận lợi để ổn định sản xuất, kinh doanh nhưng vẫn thực hiện nghiêm các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 trên cả nước.

2.08.07.jpgBộ trưởng Đào Ngọc Dung trong buổi tiếp và làm việc với Giám đốc World Bank.

Kết quả thực hiện một số lĩnh vực quản lý của ngành nửa đầu năm 2021.

 - Về lao động - việc làm, theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2021 của Tổng cục Thống kê, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 51 triệu người, trong số đó có 49,9 triệu người (gần 98%) có việc làm, bất kể tình hình dịch bệnh. Tỷ lệ thất nghiệp nửa đầu năm của NLĐ trong độ tuổi duy trì dưới 4%; lao động qua đào tạo đạt trên 65%; lao động có văn bằng, chứng chỉ là khoảng 26%. Hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm cả nước đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho trên 600 nghìn người lao động, số tìm được việc làm trên 200 nghìn người (đạt hơn 1/3 số NLĐ đã được tư vấn).

Liên quan tới đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài, cả nước đã đưa trên 40.000 NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 44,4% kế hoạch năm. Bộ chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động duy trì và phát triển các thị trường tiếp nhận lao động; kịp thời nắm bắt các thông tin về tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, các quy định về tiếp nhận lao động hiện nay để hướng dẫn các doanh nghiệp tổ chức đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài nhưng vẫn đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch của nước sở tại.
Theo báo cáo, lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt trên 34%, tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt gần 28%, có tổng số 304.944 người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp (bằng 84,6% so với cùng kỳ năm 2020), 267.282 người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2020), 8.637 người được hỗ trợ học nghề.
- Về giáo dục nghề nghiệp, ước tuyển sinh 6 tháng đầu năm nay của các cơ sở giáo dục thuộc Bộ có khoảng 635.000 thí sinh (đạt 26,7% kế hoạch năm 2021), gồm: 35.000 thí sinh (đạt 6% kế hoạch năm) có trình độ trung cấp, cao đẳng, còn lại là trình độ sơ cấp và các chương trình GDNN khác với 600.000 thí sinh (đạt 34% kế hoạch năm).
5.08.07.jpgThứ trưởng Lê Tấn Dũng thăm hỏi các thương, bệnh binh tại Bắc Giang.
- Về chính sách đối với người có công, Bộ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Ưu đãi NCC với cách mạng năm 2020. Hướng dẫn các địa phương thực hiện chuyển kịp thời quà của Chủ tịch nước nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 cho trên 1,733 triệu NCC với cách mạng. 
Đồng thời, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ công nhận và cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với 369 liệt sĩ, cấp đổi lại 4.039 bằng Tổ quốc ghi công; tiếp nhận 1.544 mẫu để giám định ADN (gồm: 928 mẫu lưu, 399 mẫu hài cốt liệt sĩ và 217 mẫu thân nhân liệt sĩ).
- Về một số lĩnh vực xã hội, Bộ tiếp tục hoàn thiện nhiều chính sách, trình Chính phủ ban hành các Nghị định, quyết định liên quan tới các lĩnh vực: giảm nghèo, bảo trợ xã hội, trẻ em, bình đẳng giới và phòng, chống tệ nạn xã hội.
Tính đến nay cả nước đang thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng cho 3.149.226 người, gồm: 51.229 trẻ em mồ côi, mất nguồn nuôi dưỡng; 1.812.372 người cao tuổi; 1.096.027 người khuyết tật đang hưởng trợ cấp và 189.598 đối tượng khác. Cả nước có 95% người cao tuổi có thẻ BHYT. Công tác trợ giúp xã hội, chăm lo ổn định đời sống nhân dân các dịp đặc biệt diễn ra thường xuyên, riêng ngày Tết của 63 tỉnh, thành phố, ước tính kinh phí khoảng 5.558 tỷ đồng với trên 10 triệu suất quà được trao.
Công bố kết quả rà soát hộ nghèo năm 2020, cả nước có tổng số 761.322 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,75% (giảm 1% so với cuối năm 2019); 986.658 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ hộ 3,71%.
6.08.07.jpgThứ Trưởng Nguyễn Thị Hà tại chương trình Thắp sáng tương lai ngày 16/4/2021.
Bộ đã trình Thủ tướng phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 – 2030. Dịp tết Nguyên đán, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tổ chức thăm, tặng quà cho khoảng 5.530 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại 21 tỉnh, thành phố với kinh phí khoảng 3,2 tỷ đồng; hỗ trợ 272 trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trong 05 tháng đầu năm 2021, Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111) thực hiện tiếp nhận 135.024 cuộc gọi đến, tư vấn 12.471 ca, hỗ trợ và can thiệp 579 ca, tiếp nhận thông tin trẻ em bị bạo lực là 298 ca, trẻ em bị xâm hại tình dục là 102 ca. Tăng cường truyền thông về thực hiện quyền trẻ em, đặc biệt là vấn đề phòng, chống xâm hại trẻ em và giảm thiểu tai nạn, thương tích ở trẻ em với 18 Chương trình truyền hình Vì trẻ em có tổng thời lượng là 234 phút được phát sóng trên kênh VTV1; 18 Chương trình phát thanh 1 giờ đường dây nóng với thời lượng phát sóng 1.080 phút trên kênh VOV giao thông quốc gia; 12 chương trình trực tuyến “Chuyện nhà” trên các trang mạng xã hội, truyền hình.
Cũng tính đến tháng 5 năm 2021, các cơ sở cai nghiện ma túy trên cả nước đã điều trị, cai nghiện cho 54.053 người, tổng số học viên đang được quản lý tại các cơ sở cai nghiện là 40.248 người. Ngoài ra, 16 cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện do tổ chức, cá nhân thành lập và được cấp giấy phép hoạt động cai nghiện theo quy định hiện điều trị cho 1.361 người; tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng cho 2.259 người và trên 52.000 người đang được điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.
7.08.07.jpgBộ trưởng Đào Ngọc Dung cung cấp thông tin về Nghị quyết 68 của Chính phủ hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
Nhiệm vụ, giải pháp nửa cuối năm 2021 của Bộ LĐ-TBXH
Bộ LĐ-TBXH đã xác định những nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong 06 tháng cuối năm để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội năm 2021, cụ thể:
Một, Bộ sẽ tiếp tục củng cố và hoàn thiện thể chế, xây dựng hệ thống pháp luật về lĩnh vực lao động, NCC và xã hội bảo đảm tính đồng bộ, hiện đại, khả thi và hội nhập quốc tế, tập trung cao vào việc hướng dẫn thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020, Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng năm 2020.
Hai, tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo phương châm chỉ đạo của Chính phủ, không chủ quan, lơ là và sẵn sàng ứng phó mọi tình huống dịch bệnh.
Ba, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, nhưng phải bảo đảm mục tiêu, chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công theo đúng quy định của pháp luật.
Bốn, tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch hành động năm 2021 đã được đề ra trên mọi lĩnh vực.
Năm, đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Bộ, ngành; chuyển đổi số lĩnh vực an sinh xã hội; nâng cao chất lượng dịch vụ công; cắt giảm các thủ tục hành chính rườm rà.
Sáu, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, thúc đẩy hợp tác quốc tế trên các kênh song phương, đa phương và phi Chính phủ.
Bảy, tăng cường truyền thông, bảo đảm thông tin đầy đủ, kịp thời về các vấn đề được dư luận, xã hội quan tâm, cổ vũ những gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, vượt khó vươn lên.
Xem