Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thừa Thiên Huế: Hơn 3.200 lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

09/06/2021

Từ đầu năm 2021 đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp nhận hơn 3.200 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTT).  

Theo đó, luỹ kế đến hết tháng 5/2021, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp nhận 3.214 hồ sơ đề nghị hưởng TCTT, trong đó có 828 người tại địa phương khác nộp hồ sơ.

Đến nay, số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 2.704 người; có 22 người bị huỷ quyết định hưởng TCTN, 102 người tạm dừng hưởng. Tổng số tiền đã chi trả trợ cấp thất nghiệp là hơn 42 tỷ đồng.
Ngoài ra, Trung tâm cũng đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho 3.399 lượt người lao động, trong đó số người được giới thiệu việc làm là 122 người; có 200 người đang hưởng TCTN có quyết định hỗ trợ học nghề, với số tiền hơn 737 triệu đồng.
Theo ông Nguyễn Duy Thông – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế, chỉ riêng tháng 5/2021, tỷ lệ lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN tăng 35% so với tháng 4/2021. Người lao động nghỉ việc phần lớn là do chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn, do đơn vị giải thể, thay đổi cơ cấu tổ chức, thu hẹp sản xuất, nghỉ việc do hết thời hạn hợp đồng lao động và một số nguyên nhân khác.
Các ngành nghề làm việc của lao động trước khi hưởng trợ cấp thất nghiệp chủ yếu là công nghiệp, chế biến, chế tạo, giáo dục đào tạo, dịch vụ lưu trú và ăn uống.
Để bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động, Trung tâm cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách Bảo hiểm thất nghiệp với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các đơn vị dạy nghề, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động thất nghiệp theo quy định.
Ngoài ra, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tuyến và trực tiếp định kỳ hàng tháng tại Trung tâm, Ngày hội tuyển sinh, tuyển dụng lao động trên địa bàn, trong đó có lao động đang hưởng TCTN.
Xem