Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Quảng Bình tăng cường công tác kiểm tra an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp

08/06/2021

Trong Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động, Sở LĐ-TBXH tỉnh Quảng Bình đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra các doanh nghiệp, gồm: Công ty CP xây dựng Đại Phúc tại mỏ đá Lèn Hung, xã Thuận Hóa (Tuyên Hóa); Công ty CP Bia Hà Nội-Quảng Bình ở phường Bắc Lý (TP. Đồng Hới); Công ty CP nước khoáng Bang ở thị trấn Kiến Giang (Lệ Thủy); Công ty TNHH Huy Hoàng ở thị trấn Nông trường Lệ Ninh (Lệ Thủy); Công ty TNHH Đại Tiến Phát ở phường Quảng Thọ (TX. Ba Đồn); Công ty TNHH xăng dầu số 1 Bố Trạch, xã Đại Trạch (Bố Trạch).

Đây là các doanh nghiệp có đặc điểm sản xuất kinh doanh thuộc nhóm ngành, nghề có nhiều yếu tố nguy hiểm, độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động (TNLĐ), phát sinh bệnh nghề nghiệp (BNN), sử dụng nhiều loại máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ, sử dụng lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Đoàn chỉ kiểm tra đối với 4 doanh nghiệp đang hoạt động. Riêng Công ty CP xây dựng Đại Phúc đã dừng hoạt động việc khai thác khoáng sản; Công ty TNHH Huy Hoàng mới bắt đầu làm các thủ tục để tiến hành các hoạt động sản xuất trở lại từ tháng 4/2021.

Qua kiểm tra thực tế cho thấy, các doanh nghiệp, người sử dụng lao động cơ bản quan tâm thực hiện công tác ATVSLĐ. Cụ thể là xây dựng kế hoạch và nội quy ATVSLĐ, thực hiện nghiêm túc việc trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho NLĐ tại nơi làm việc, việc kiểm soát môi trường lao động, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc được quan tâm thực hiện quan trắc.
Các doanh ngiệp cũng đã chủ động rà soát, đánh giá rủi ro, áp dụng các biện pháp cải thiện điều kiện lao động phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị nhằm phòng ngừa các nguy cơ rủi ro gây TNLĐ, BNN. Các doanh nghiệp sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ thực hiện việc kiểm định theo quy định của pháp luật; triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 tại đơn vị…
Cùng với đó, NLĐ có ý thức chấp hành nghiêm túc nội quy, quy trình ATVSLĐ trong quá trình sản xuất, làm việc tại đơn vị; tích cực tham gia cùng người sử dụng lao động thực hiện các biện pháp kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động tại doanh nghiệp; ý thức sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân trong quá trình làm việc, nâng cao kiến thức, kỹ năng về ATVSLĐ, chủ động phòng ngừa các TNLĐ, BNN cho chính bản thân NLĐ…
Tuy nhiên, một số doanh nghiệp vẫn còn chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ những quy định của pháp luật về ATVSLĐ, như: Việc đầu tư cải tiến công nghệ hiện đại nhằm bảo đảm an toàn, cải thiện điều kiện lao động còn hạn chế; xây dựng tổ chức bộ máy chuyên trách về ATVSLĐ gặp nhiều khó khăn; vẫn còn tình trạng chưa thực hiện kiểm định lại các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ hoặc chưa thực hiện khai báo sử dụng cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động theo quy định; tại thời điểm kiểm tra chưa thực hiện huấn luyện định kỳ về công tác ATVSLĐ cho nhóm đối tượng NLĐ làm các ngành, nghề có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ theo quy định.
Chánh Thanh tra Sở LĐ-TBXH tỉnh Quảng Bình, Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành Đoàn Xuân Toản cho biết: "Trên cơ sở tiến hành kiểm tra thực tế và kiến nghị của doanh nghiệp, đoàn kiểm tra đã hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện công tác ATVSLĐ tại doanh nghiệp, nơi sản xuất, nhất là những nội dung doanh nghiệp chưa triển khai; cung cấp thông tin, tài liệu để doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật".
"Đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra và báo cáo kết quả khắc phục về Sở LĐ-TBXH trước ngày 15/6/2021. Nếu quá thời hạn, các doanh nghiệp được kiểm tra không tiến hành khắc phục sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 1/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng", ông Đoàn Xuân Toản nhấn mạnh.
Xem