Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tiền Giang: Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 3 “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” giai đoạn 2016-2020

10/06/2021

 Trong giai đoạn 2016-2020, bằng việc triển khai hàng loạt các hoạt động trong công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ nạn nhân bị mua bán; công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; công tác xử lý đối tượng liên quan đến mua bán người…, UBND tỉnh Tiền Giang đã đạt được những thành tựu nhất định theo Đề án 3 “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán”.

 Trong công tác chỉ đạo điều hành, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 16/3/2016 và Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 23/5/2017 về phòng chống tội phạm mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; thông qua các kế hoạch về tổ chức thực hiện Hiệp định, Bản ghi nhớ giữa Việt Nam với Lào, Campuchia, Trung Quốc, Vương quôc Anh và Bắc Ai-len về hợp tác bảo vệ, phòng, chống mua bán người. Ngoài ra, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã tổ chức triển khai Luật Phòng, chống mua bán người và các văn bản dưới luật hướng dẫn thi hành; rà soát , nắm danh sách số nạn nhân bị mua bán sau khi trở về; xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về để họ tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

Trong công tác tổ chức, thực hiện, các chỉ tiêu về tổ chức tập huấn, triển khai Kế hoạch; khảo sát điều tra, thống kê tình hình nạn nhân; phát hiện và hỗ trợ các dịch vụ ban đầu cho nạn nhân; xử lý tội phạm mua bán người; nạn nhân bị mua bán được hỗ trợ tâm lý, y tế, pháp lý, dạy nghề, tạo việc làm; nạn nhân bị mua bán được hỗ trợ, tái hòa nhập cộng đồng; xử lý đối tượng liên quan đến nạn mua bán người đều đạt so với kế hoạch đề ra. Kết quả 100% các vụ việc có liên quan đến mua bán người trên địa bàn tỉnh được tiếp nhận, xác minh, từ đó đề nghị hỗ trợ cho nạn nhân; 100% nạn nhân được tiếp nhận, hỗ trợ các dịch vụ, nhu cầu cần thiết, lưu trú tạm thời tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh.
Qua tổng kết, các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ nạn nhân và công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về đều đạt so với yêu cầu của Đề án. Có được thành tích này là do nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng và chính quyền, sự phối hợp giữa các sở, ngành, đoàn thể các cấp; các Bộ, ngành Trung ương quan tâm tập huấn nghiệp vụ, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm cho cán bộ của địa phương nâng cao kiến thức, kỹ năng, cung cấp tài liệu phục vụ tuyên truyền; có sự kết hợp lồng ghép giữa công tác phòng, chống mua bán người với xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm.
anh-1.PNG
(Ảnh minh họa) 
Bên cạnh những thành tích đạt được, trong quá trình triển khai Đề án vẫn còn những tồn tại cần cải thiện: công tác tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức về công tác phòng chống mua bán người có nơi còn đơn điệu, hình thức chưa phong phú; công tác xác minh và hỗ trợ cho nạn nhân còn khó khăn do nạn nhân tự trở về, không qua tiếp nhận hoặc không phải được giải cứu từ cơ quan chức năng; công tác quản lý nhà nước ở địa phương về tình trạng môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài chưa thật sự hiệu quả.
Trong thời gian tới, quan hệ song phương và đa phương của Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới sẽ ngày càng phát triển, các mối quan hệ trong lĩnh vực kinh tế, dân sự, lao động, hôn nhân gia đình… có yếu tố nước ngoài sẽ không ngừng tăng cao, dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ gia tăng nhanh chóng tội phạm hình sự trong các lĩnh vực tương ứng, đặc biệt là tội phạm mua bán người.
Theo đó, UBND tỉnh Tiền Giang đã đề ra định hướng hoạt động giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu chung là tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về để họ tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống; tuyên truyền, phổ biến thông tin, kiến thức, kỹ năng xử lý các tình huống liên quan đến tội phạm mua bán người nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó với nguy cơ mua bán người.
Để hoàn thành các mục tiêu đề ra cần có sự vào cuộc của mọi thành phần xã hội, trong đó các cấp Ủy, chính quyền giữ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo chủ trương Đề án; sự tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội trong thực hiện từng mục tiêu, chỉ tiêu; bên cạnh đó là sự phối hợp của nhân dân trong việc thực hiện chính sách trợ giúp, tạo sự cảm thông, cùng quan tâm giúp đỡ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng.

 

Xem