Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

26/04/2021

 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 23/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

 Slide1_8.JPG

Slide2_13.JPG

Slide3_7.JPG

Slide4_6.JPG

Xem