Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Năm 2021, cả nước phấn đấu có 1,7 triệu người tham gia BHXH tự nguyện

04/02/2021

BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 275/BHXH-TST gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về khai thác, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và chỉ tiêu phấn đấu cụ thể năm 2021.  

Theo đó, để phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo Nghị quyết số 28-NQ/TW và Nghị quyết số 20-NQ/TW, BHXH Việt Nam dự kiến giao chỉ tiêu phấn đấu khai thác, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp năm 2021 cho BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để triển khai hiệu quả, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan báo cáo, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đến cấp huyện, cấp xã và ban hành kế hoạch, chương trình, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Đồng thời, đề xuất ngân sách địa phương hỗ trợ thêm kinh phí cho người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, người được NSNN hỗ trợ một phần đóng ngoài mức hỗ trợ theo quy định của Nhà nước.
BHXH Việt Nam cũng yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố phân công, giao trách nhiệm cho từng CBVC và NLĐ xây dựng kế hoạch cụ thể hằng tuần, hằng tháng; bám sát địa bàn, đơn vị, đại lý thu để hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện. Trong đó, cần tập trung vào những giải pháp như: Tích cực rà soát, đối chiếu dữ liệu từ cơ quan Thuế, KH-ĐT với dữ liệu đang quản lý để xác định người thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc để tuyên truyền, vận động, thanh tra, kiểm tra và yêu cầu người SDLĐ đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, phân loại đối tượng tiềm năng tham gia BHXH tự nguyện (theo độ tuổi, giới tính, công việc và thu nhập…), BHYT hộ gia đình theo địa bàn cấp xã. Trên cơ sở đó, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các tổ chức, đại lý thu tuyên truyền, vận động phát triển người tham gia mới. Chú trọng vận động, đôn đốc người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến hạn phải đóng tiếp tục tham gia để duy trì bền vững. Đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng hoặc đề xuất BHXH Việt Nam khen thưởng theo quy định đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.
Công văn cũng nêu rõ, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố bám sát chỉ đạo của BHXH Việt Nam và cấp ủy, chính quyền địa phương để triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả, chịu trách nhiệm chính trước Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về hoàn thành các chỉ tiêu phát triển.
Theo chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao, trong năm 2021, cả nước phấn đấu mở rộng diện bao phủ BHXH với gần 15 triệu người tham gia BHXH bắt buộc và hơn 1,7 triệu người tham gia BHXH tự nguyện; hơn 14,1 triệu người tham gia BH thất nghiệp; hơn 88,4 triệu người tham gia BHYT. Trong đó, 3 địa phương đứng đầu cả nước về chỉ tiêu phấn đấu phát triển BHXH tự nguyện lần lượt là: Nghệ An 100.257 người; TP.HCM 94.366 người; Thanh Hóa 86.078 người.
Xem