Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ: Nói không với tai nạn lao động

24/02/2021

Thời gian qua, bên cạnh việc không ngừng nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ (Trực thuộc Tổng Công ty Đông Bắc (Bộ Quốc phòng), cũng chú trọng thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), nhờ vậy, trong 18 năm liên tục, đơn vị không để xảy ra sự cố mất an toàn lao động, đảm bảo môi trường làm việc an toàn, hiệu quả cho người lao động.

Hàng năm, đơn vị kiện toàn Hội đồng ATVSLĐ do đồng chí Phó Giám đốc Công ty làm Chủ tịch và ban hành đầy đủ quy định về trách nhiệm đối với các phòng ban, công trường, phân xưởng sản xuất và cá nhân trong việc thực hiện công tác ATVSLĐ. Đồng thời, xây dựng kế hoạch ATVSLĐ - phòng chống cháy nổ (PCCN) với đầy đủ nội dung công việc cho từng tháng, quý, năm và phân công nhiệm vụ cụ thể của từng công trường, phân xưởng. Năm 2019, Công ty đã chi hơn 2,8 tỷ đồng cho các hoạt động đảm bảo ATVSLĐ.


Để công tác ATVSLĐ đạt hiệu quả cao, đơn vị đã thành lập mạng lưới an toàn, vệ sinh viên (ATVSV) gồm 40 đồng chí phân bổ đều cho các công trường, phân xưởng sản xuất. Mạng lưới ATVSV sinh hoạt và thực hiện đúng theo quy chế, thường xuyên kiến nghị với cán bộ điều hành sản xuất và chỉ huy các cấp các nội dung có liên quan đến công tác đảm bảo an toàn lao động, duy trì thực hiện tốt chế độ kiểm tra theo quy định.
Các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động về đảm bảo ATVSLĐ được đẩy mạnh. Hàng năm, lãnh đạo đơn vị chỉ đạo các phòng chuyên môn tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về ATVSLĐ đến tất cả người lao động. Các công trường, phân xưởng, trạm kinh doanh xăng dầu đã tổ chức cho cán bộ, công nhân viên lao động đăng ký thi đua thực hiện tốt nội quy làm việc với quản đốc, phụ trách các bộ phận và 100% công trường, phân xưởng đăng ký thi đua thực hiện tốt công tác đảm bảo ATVSLĐ với Công ty. Đồng thời, kiểm tra, kiểm điểm nghiêm túc việc thực hiện các nội dung đăng ký thi đua.
Công tác huấn luyện ATVSLĐ được chú trọng. Định kỳ hàng năm, đơn vị lại phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức huấn luyện, phổ biến, cập nhật các quy định của pháp luật về công tác ATVSLĐ. Năm qua, các phòng chuyên môn đã tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho hơn 110 người theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và Tổng Công ty; Huấn luyện định kỳ cho cho 272 người nhóm 3, 87 người nhóm 4, cấp chứng chỉ nhóm 6 cho 39 người.
Với quan điểm “Chăm lo đến người lao động để người lao động chăm lo đến công ty”, thời gian qua, tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc công ty thường xuyên quan tâm đến việc làm, thu nhập cũng như đảm bảo đời sống tinh thần cho người lao động, coi đây là yếu tố để thu hút lao động, duy trì và phát triển đơn vị. Với việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo đầy đủ chế độ bảo hiểm, tổ chức khám chữa bệnh nghề nghiệp và khám sức khỏe định kỳ cho 100% người lao động; Tổ chức khám sức khỏe cho công nhân làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, khám sức cho phụ nữ…; Thực hiện chế độ ăn ca, bồi dưỡng cho những người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, chế độ tiền lương, tiền thưởng và các chế độ chính sách khác theo đúng quy định. Tất cả cán bộ, công nhân viên và người lao động trong Công ty đều được trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động cá nhân gồm: Quần áo, giầy, mũ, ủng, găng tay vải, găng tay chống dầu, găng tay hàn, dây an toàn, xà phòng… Đối với công nhân làm việc trong tổ khoan lò, được trang bị khẩu trang lọc bụi.
Công tác kiểm tra tổng thể các nội dung về ATVSLĐ cũng như bảo dưỡng, mua sắm bổ sung vật tư PCCN cũng đơn vị được tiến hành thường xuyên, nhằm đảm bảo thiết bị hoạt động tốt và luôn trong trạng thái sẵn sàng làm việc khi có sự cố xảy ra, đặc biệt tại các vị trí có nguy cơ cháy nổ cao. Năm qua, đơn vị đã thực hiện 35 lượt kiểm tra đột xuất, 47 lượt kiểm tra thường xuyên và 38 lượt kiểm tra chuyên đề từng nội dung. Qua đó, đã kiến nghị 159 ý kiến trong công tác ATVSLĐ-PCCN. Bên cạnh đó, Tổng Công ty cũng tiến hành kiểm tra 04 lượt tại đơn vị. với 06/06 kiến nghị đã được khắc phục.
Thời gian qua, Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ cũng chú trọng cải thiện môi trường xanh, sạch, đẹp. Hàng năm, đơn vị chỉ đạo các bộ phận tổ chức hưởng ứng tết trồng cây và duy trì trồng chăm sóc cây đạt tỷ lệ cao. Trong năm 2019,  toàn đơn vị đã tổ chức trồng trên 4.000 cây xanh. Công tác tưới nước chống bụi tại khu vực chế biến than có che bạt than được duy trì thực hiện tốt. Kết quả quan trắc môi trường các quý cho thấy các thông số đều đảm bảo dưới mức tiêu chuẩn cho phép.
Với những nỗ lực trong công tác đảm bảo ATVSLĐ, hàng năm, Công ty luôn được Tổng Công ty Đông Bắc đánh giá là đơn vị thực hiện xuất sắc công tác đảm bảo ATVSLĐ và nhiều năm liên tục nhận được bằng khen của các Bộ, ngành. Năm 2019, đơn vị đã nhận được cơ thi đua xuất sắc của Bộ LĐTBXH vì đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ATVSLĐ.
 
Xem