Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Triển khai công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Nghệ An năm 2021

15/03/2021

 Chiều ngày 08/3, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai công tác bình đẳng giới và hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban VSTBPN tỉnh; các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Đoàn Hồng Vũ – Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó trưởng Ban thường trực Ban VSTBPN tỉnh; Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Phó trưởng Ban VSTBPN tỉnh; các đ/c lãnh đạo và thành viên Ban VSTBPN tỉnh; Trưởng Ban VSTBPN các Sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh...

Năm 2020, Nghệ An cũng như nhiều địa phương trong nước chịu ảnh hưởng thiên tai, của dịch bệnh Covid 19, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh chịu tác động không nhỏ, tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân gặp không ít khó khăn. Song được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, kết thúc năm 2020 kế hoạch công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ vẫn thực hiện đầy đủ và hoàn thành các nội dung đề ra.
toàn-cảnh-2.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị
Công tác cán bộ nữ tiếp tục có những kết quả nổi bật. Số lượng nữ tham gia cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 tăng so với nhiệm kỳ trước. Cụ thể: Cấp tỉnh: 12 nữ/64 đồng chí tham gia BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025, chiếm tỉ lệ 18,75% cao hơn 7,45% so với nhiệm kỳ 2015 – 2020; Cấp huyện: 152 nữ/784 đồng chí tham gia BCH Đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, chiếm tỉ lệ 19,4% cao hơn 2,9% so với nhiệm kỳ 2015 – 2020; Cấp cơ sở: 1779 nữ/6979 đồng chí tham gia BCH Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020 – 2025, chiếm tỉ lệ 25,5% cao hơn 6% so với nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban VSTBPN tỉnh đánh giá cao kết quả đã đạt được và đồng thời khẳng định công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ là nhiệm vụ trọng tâm và lâu dài. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công thì công tác này vẫn còn những tồn tại hạn chế như vấn đề bất bình đẳng giới vẫn còn tồn tại trong một bộ phận nhân dân, gia đình, cộng đồng;một số ngành, địa phương, đặc biệt là người đứng đầu chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác BĐG, VSTBPN; tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo quản lý tăng nhưng chưa tương xứng với năng lực và sự phát triển của lực lương phụ nữ; kinh phí dành cho công tác BĐG, các hoạt động VSTBPN còn nhiều hạn chế, nhất là ở cơ sở…
 đc-bùi-đình-long.jpg
Đ/c Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh phát biểu
 Đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đồng tình với kế hoạch mà Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh đã đặt ra, đặc biệt là việc xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030 và các chương trình, đề án liên quan tới bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 – 2025.
Đồng thời, Trưởng Ban VSTBPN tỉnh cũng đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, trách nhiệm quản lý trong việc nâng cao nhận thức, triển khai thực hiện các thể chế, quy định về bình đẳng giới. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định về bình đẳng giới.
Đổi mới, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới. Đặc biệt, chú trọng truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.  
tặng-hoa.jpg
Lãnh đạo Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh tặng hoa, chúc mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

 

Xem