Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Trợ cấp thai sản tính trên mức lương nào?

03/03/2015

Bà Phan Thị Nguyệt Ánh công tác trong ngành Y tế, được nâng lương từ hệ số 2,26 lên 2,46 từ ngày 1/1/2015, đến ngày 27/2/2015 bà nghỉ chế độ thai sản. Vậy, chế độ thai sản của bà Ánh được tính hưởng như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời bà Ánh như sau:
Bộ luật Lao động năm 2012 quy định: Người lao động được nghỉ việc hưởng chế độ trước và khi sinh con là 6 tháng, nếu đáp ứng đủ các điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội.
Theo quy định tại Điều 34 và Điều 37 Luật Bảo hiểm xã hội thì người lao động nữ được hưởng chế độ khi sinh con như sau: Người lao động được hưởng chế độ khi sinh con với mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc; Được trợ cấp một lần khi sinh con bằng 2 tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.
Theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội làm cơ sở tính hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng kiền kề trước khi nghỉ việc.

Xem