Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

9 khuyến nghị xây dựng chương trình phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em

30/10/2020

 Phát biểu tại Hội thảo Góp ý Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 do Bộ LĐ-TBXH phối hợp tổ chức ngày 29/10, tại Hà Nội, bà Đoàn Thị Thu Huyền, Giám đốc Tổ chức Vận động Chính sách Y tế Toàn cầu (GHAI) tại Việt Nam cho biết: Qua thực tiễn phối hợp triển khai dự án phòng chống đuối nước trẻ em tại Việt Nam, GHAI đưa ra 9 khuyến nghị xây dựng chương trình phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030.

Bà Huyền cho biết, theo báo cáo gánh nặng bệnh tật toàn cầu, mỗi năm trên toàn thế giới có 524.000 trường hợp tử vong trẻ em dưới 15 tuổi do tai nạn thương tích. Bên cạnh đó, hàng chục triệu trẻ em cần được chăm sóc tại bệnh viện. 95% tai nạn thương tích ở trẻ em xảy ra ở các nước thu nhập thấp và thu nhập trung bình. Đuối nước là nguyên nhân đứng thứ hai của tử vong trẻ em.
Cùng với sự cam kết chính trị mạnh mẽ và đầu tư của các quốc gia, các chương trình can thiệp phòng chống thương tích trẻ em được triển khai mạnh mẽ và toàn diện trong nhiều năm qua. Các chỉ tiêu về giảm thương tích trẻ em được lồng ghép trong mục tiêu của chương trình phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. 
Kinh nghiệm thành công của nhiều quốc gia đã cho thấy cần thực hiện liên tục và đồng thời 5 giải pháp. Đó là hoàn thiện quy định pháp luật và xây dựng cơ chế đủ mạnh và toàn diện để thực thi và giám sát, bao gồm các việc thanh kiểm tra, xử phạt những hành vi vi phạm. Thiết kế và cung cấp các sản phẩm an toàn cho trẻ trong sinh hoạt, học tập và vui chơi nhằm giảm thiểu nguy cơ gây thương tích cho trẻ em. Đảm bảo môi trường sống an toàn cho trẻ. Nâng cao nhận thức và kĩ năng an toàn cho trẻ em, người chăm sóc trẻ. Bảm bảo các dịch vụ sơ cấp cứu, điều trị và phục hồi sau chấn thương để giảm nhẹ hậu quả của thương tích không tử vong.
1229179045863625287455881093349755726745892n-160396078654028333123.jpg 
Bà Đoàn Thị Thu Huyền, Giám đốc GHAI tại Việt Nam phát biểu tại hội thảo
Với kinh nghiệm của GHAI trong việc giải quyết những thách thức về y tế công cộng trong nhiều thập kỷ qua tại hơn 60 quốc gia, từ năm 2018, GHAI đồng hành cùng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ ngành, 8 tỉnh thí điểm triển khai chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em. Với khoản hỗ trợ 2,4 triệu USD, chương trình đã đào tạo hơn 13.300 trẻ em học bơi, hơn 17.000 trẻ em học kĩ năng an toàn trong môi trường nước và nâng cao năng lực quản lý, điều phối chương trình và các chiến dịch truyền thông qui mô.
Từ kinh nghiệm của tổ chức và kết quả chương trình trên, GHAI đưa ra 9 khuyến nghị cho chương trình phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021- 2030. Đó là lồng ghép mục tiêu "giảm tai nạn thương tích ở trẻ em" theo hướng tiếp cận đa ngành, toàn diện trong việc thực hiện quyền trẻ em. Kiện toàn và hoàn thiện các chính sách, quy định pháp luật về phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em, tăng cường giám sát, thực thi pháp luật. Thực hiện các chương trình hành động cụ thể để ngăn ngừa các loại hình tai nạn thương tích đặc thù của trẻ em. Theo đó, ưu tiên giải quyết tai nạn giao thông, tai nạn đuối nước, bỏng, ngã và ngộ độc. Tăng cường và cải thiện hệ thống y tế (sơ cấp cứu, chăm sóc chấn thương trước viện, điều trị và phục hồi sau chấn thương) để phòng tránh tử vong và tàn tật do tai nạn thương tích trẻ em.
12284826412727055897567272443084631504590072n-1603960786534197230156.jpg
Triển khai chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em tại tỉnh Sóc Trăng.
Nâng cao chất lượng giám sát, xây dựng cơ sở dữ liệu về tình hình tai nạn thương tích trẻ em. Đặc biệt là sử dụng hiệu quả dữ liệu làm bằng chứng cho việc đánh giá, lập kế hoạch và triển khai chương trình can thiệp. Xây dựng kế hoạch chiến lược về nghiên cứu để phục vụ hiệu quả cho việc đánh giá, đề xuất và vận động chính sách.
Đổi mới và nâng cao hiệu quả truyền thông một cách thực chất, toàn diện, hướng trọng tâm là trẻ em. Phát huy truyền thông đa phương tiện, đặc biệt là internet trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Đầu tư nguồn lực tài chính bền vững là điều thiết yếu. Trong đó phân bổ ngân sách từ trung ương đến địa phương. Xem xét và xây dựng cơ chế huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, tư nhân.
Đồng thời, mở rộng mạng lưới hợp tác. Phát huy sự tham gia chủ động của các tổ chức chính trị - xã hội, khối doanh nghiệp, tư nhân và cộng đồng để đảm bảo tính toàn diện và bền vững của chương trình. 
"Nhằm tiếp nối những thành quả ban đầu và góp phần thiết thực cho mục tiêu "giảm 10% số trẻ em bị tử vong do đuối nước đến năm 2025", thay mặt cho Quỹ từ thiện Bloomberg và Tổ chức Vận động chính sách y tế toàn cầu, Hoa Kỳ, GHAI khẳng định hỗ trợ bổ sung 1,6 triệu USD dành riêng cho chương trình phòng chống đuối nước trong 2 năm tới (chiếm 28% kinh phí đề xuất cho chương trình tai nạn thương tích chung của trẻ em giai đoạn 10 năm). Đồng thời, mở rộng phạm vi thực hiện chương trình tại 12 tỉnh. Mục tiêu của chúng tôi là dạy bơi an toàn cho ít nhất 20.000 trẻ em từ 6 đến 15 tuổi, dạy kĩ năng an toàn trong môi trường nước cho hơn 48.000 trẻ em và đào tạo kĩ năng an toàn cho hơn 35.000 phụ huynh, giáo viên", bà Huyền thông tin.
 
Xem