Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Lao động ASEAN +3 lần thứ 11 - Thúc đẩy tính cạnh tranh, chủ động thích ứng và linh hoạt của người lao động ASEAN trong tương lai việc làm

28/10/2020

“Việt Nam mong muốn sự hợp tác giữa các nước thành viên ASEAN và ASEAN+3 không ngừng được thúc đẩy hướng tới xây dựng một lực lượng lao động ASEAN mang tính cạnh tranh, chủ động thích ứng và linh hoạt trong tương lai việc”. Đây là nhấn mạnh của Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH Việt Nam Đào Ngọc Dung tại Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Lao động ASEAN +3 lần thứ 11 với chủ đề “Thúc đẩy tính cạnh tranh, chủ động thích ứng và linh hoạt của người lao động ASEAN trong tương lai việc làm”, diễn ra chiều 28/10. 

 Hội nghị được tổ chức dưới sự chủ trì của Ngài Ida Fauziyah, Bộ trưởng Bộ Nguồn nhân lực In-đô-nê-xia. Tham dự Hội nghị gồm có các Bộ trưởng Lao động/Trưởng đoàn đại biểu của 10 nước thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Phát triển nguồn nhân lực là một trong 3 đột phá chiến lược của Chiến lược phát triển KT-XH Việt Nam
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH Việt Nam Đào Ngọc Dung đánh giá cao sự lựa chọn của nước chủ nhà In-đô-nê-xia về chủ đề “Thúc đẩy tính năng cạnh tranh, chủ động thích ứng và linh hoạt của người lao động ASEAN trong tương lai việc làm”. Đồng thời cho rằng, chủ đề của Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN+3 năm nay là hoàn toàn phù hợp với chủ đề của Năm Chủ tịch ASEAN 2020 đó là hướng tới một Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng.
Anh-1c---8127.jpg
Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH Đào Ngọc Dung làm Trưởng đoàn.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chia sẻ, tại Việt Nam, phát triển nguồn nhân lực là một trong 3 đột phá chiến lược trong Chiến lược phát triển KT-XH 2011-2020. Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Chiến lược về phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020.
“Sau 10 năm thực hiện, một số kết quả đạt được có thể kể tới: hệ thống luật pháp, chính sách trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, lao động
-việc làm và khoa học, công nghệ được hoàn thiện tương đối đồng bộ; tỷ lệ lực lượng lao động qua đào tạo có bằng hoặc chứng chỉ tăng từ 15,58% năm 2011 lên 24 % năm 2019 và ước tính đạt mục tiêu 25% vào năm 2020; tốc độ tăng năng suất lao động khá nhanh. ” – Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thông tin.
Anh-2b---8133.jpg
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung mong muốn sự hợp tác giữa các nước thành viên ASEAN và ASEAN+3 không ngừng được thúc đẩy hướng tới xây dựng lực lượng lao động ASEAN mang tính cạnh tranh, chủ động thích ứng và linh hoạt 
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả của các nước thành viên ASEAN trong việc cùng Việt Nam xây dựng và thông qua “Tuyên bố ASEAN về phát triển nguồn nhân lực cho thế giới công việc đang đổi thay” tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36. Tuyên bố đã thể hiện các cam kết chính trị ở cấp cao nhất của ASEAN đối với vấn đề phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt việc chuẩn bị cho người lao động ASEAN có thể chủ động ứng phó hiệu quả các tác động của thay đổi công nghệ, già hóa dân số, biến đổi khí hậu và dịch bệnh.
“Việt Nam cam kết thực hiện các nỗ lực cùng ASEAN nhằm thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả Tuyên bố ASEAN về Phát triển Nguồn nhân lực cho thế giới công việc đang đổi thay, Tuyên bố ASEAN về thúc đẩy việc làm xanh vì sự công bằng và tăng trưởng bao trùm, Tuyên bố của các Bộ trưởng Lao động ASEAN về tương lai việc làm. Đồng thời, Việt Nam cũng mong muốn sự hợp tác giữa các nước thành viên ASEAN và ASEAN+3 sẽ không ngừng được thúc đẩy hướng tới xây dựng một lực lượng lao động ASEAN mang tính cạnh tranh, chủ động thích ứng và linh hoạt trong tương lai việc làm như chủ đề của Hội nghị ngày hôm nay” – Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.
Tăng tính cạnh tranh của lực lượng lao động trong ASEAN
Tại Hội nghị, các Bộ trưởng, Trưởng đoàn ghi nhận các Tuyên bố được thông qua bao gồm: Tuyên bố ASEAN về Phát triển Nguồn nhân lực cho thế giới công việc đang đổi thay; Tuyên bố của các Bộ trưởng Lao động ASEAN về tương lai việc làm: áp dụng công nghệ hướng tới tăng trưởng toàn diện và bền vững; Tuyên bố ASEAN về thúc đẩy việc làm xanh hướng tới công bằng và tăng trưởng bao trùm, Đồng thuận ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao động di cư; Tuyên bố Viêng Chăn về chuyển đổi từ việc làm phi chính thức sang việc làm chính thức hướng tới thúc đẩy việc làm thỏa đáng trong ASEAN; Tuyên bố của các Bộ trưởng Lao động ASEAN về thúc đẩy an toàn vệ sinh lao động hướng tới tăng trưởng kinh tế bền vững. 
Các Bộ trưởng, Trưởng đoàn đánh giá cao việc xây dựng và thông qua các Tuyên bố trên sẽ góp phần thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực trong ASEAN, tăng cường tính cạnh tranh của lực lượng lao động. Ngoài ra, những văn kiện này sẽ làm cơ sở cho ASEAN nói chung và mỗi quốc gia thành viên ASEAN tham khảo, lồng ghép các hoạt động vào chính sách của mình theo hướng phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm, nỗ lực hướng tới một xã hội hòa nhập và công bằng.
IMG-5522_1.JPG
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến
Đồng thời, các Bộ trưởng cũng đã thông qua kế hoạch công tác giai đoạn 2021-2025 trong kênh lao động bao gồm: Chương trình làm việc của các Bộ trưởng Lao động ASEAN; Kế hoạch công tác của Nhóm công tác về các điển hình lao động tiên tiến trong ASEAN (SLOM-WG); Kế hoạch công tác của Nhóm công tác về An toàn vệ sinh lao động, Kế hoạch hành động của Đồng thuận ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao động di cư. 
Đây sẽ là cơ sở quan trọng để các nước thành viên triển khai cụ thể các hoạt động và dự án trong thời gian tới. Bên cạnh đó, các Bộ trưởng cũng đã thông qua một số văn kiện để trình lên Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 sẽ diễn ra vào tháng 11 năm nay.
Cũng tại Hội nghị ALMM+3, Bộ trưởng/Trưởng đoàn các nước ASEAN cũng đã dành thời gian cùng các Bộ trưởng, Trưởng đoàn ba nước đối tác bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc chia sẻ quan điểm, đề xuất khuyến nghị nhằm thúc đẩy tính cạnh tranh và chủ động thích ứng của người lao động ASEAN cũng như cam kết tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa ASEAN với ba nước đối tác. Hội nghị Bộ trưởng ALMM+3 đã thông qua Tuyên bố chung của Hội nghị.
Các Bộ trưởng cũng nhất trí Hội nghị ALMM+3 lần thứ 12 sẽ được tổ chức tại Phi-líp-pin vào năm 2022.
 
 
Xem