Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thái Nguyên: Vượt chỉ tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020

13/10/2020

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2016 - 2020 đã giảm đáng kể từ 13,4% (năm 2016) xuống còn khoảng 3,1% vào cuối năm 2020, bình quân giảm 2,06%/năm, vượt chỉ tiêu đề ra. 

 Thực tế cho thấy, Thái Nguyên đã thực hiện tốt nhiều chính sách hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo như: 100% người nghèo, người thuộc hộ cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế, trong đó tỉnh hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm y tế cho người hộ cận nghèo, nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế dự kiến năm 2020 đạt 98,5%; miễn giảm học phí cho 185.905 học sinh, sinh viên, người dân tộc thiểu số và người nghèo với kinh phí trên 49 tỷ đồng; trợ cấp xã hội cho hơn 156.000 học sinh vùng khó khăn với kinh phí trên 42.000 tỷ đồng; hỗ trợ về nhà ở cho hơn 3.500 hộ nghèo; tạo việc làm mới cho hơn 21.000 lao động nông thôn, vùng sâu, vùng xã, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn tỉnh năm 2020 ước đạt 70%.

Ngoài các cơ chế, chính sách, dự án hỗ trợ giảm nghèo theo quy định của Chính phủ, xuất phát từ tình hình thực tiễn địa phương, tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất và đời sống các xóm, bản đặc biệt khó khăn có nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống” tại 4 huyện: Đồng Hỷ, Võ Nhai, Định Hóa, Phú Lương. Nhờ vậy, trong 5 năm qua, gần 7.000 lượt hộ đồng bào dân tộc Mông đã được hỗ trợ giống, phân bón trồng ngô lai trên tổng diện tích hơn 3.100 ha với kinh phí ngân sách hỗ trợ gần 15 tỷ đồng.
Tỉnh trích ngân sách đầu tư hỗ trợ xây dựng 15 tuyến đường vào các xóm bản đặc biệt khó khăn có nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống với tổng chiều dài 42,7 km, kinh phí 64,5 tỷ đồng; triển khai xây dựng 15 công trình lớp học, 3 công trình nhà văn hóa, 11 công trình điện lưới quốc gia, 2 công trình nước sinh hoạt tập trung bằng nguồn vốn lồng ghép các chương trình, dự án, chính sách, trong đó kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ là 15,62 tỷ đồng.
Thái Nguyên cũng đã triển khai dự án xóa “trắng điện” tại 34 xóm, bản chưa có điện lưới quốc gia trên địa bàn huyện Võ Nhai và 14 xóm của huyện Đồng Hỷ.... giúp các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn có điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, các hộ nghèo nâng cao thu nhập, thoát nghèo, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn...
Cùng với đó, trong gần 5 năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên đã cho hơn  51.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được vay vốn ưu đãi với tổng kinh phí cho vay trên 2.200 tỷ đồng, trong đó hơn 26.400 lượt hộ nghèo vay trên 1.000 tỷ đồng, gần 18.000 lượt hộ cận nghèo vay 785 tỷ đồng, hơn 7.000 hộ mới thoát nghèo vay 346 tỷ đồng để xây dựng các mô hình phát triển kinh tế mới, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, mua con giống, cây giống, phương tiện hỗ trợ sản xuất nhằm từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Theo Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thái Nguyên Nguyễn Thị Quỳnh Hương, trong giai đoạn đến năm 2025, để nâng cao hiệu quả Chương trình giảm nghèo bền vững, Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với giảm nghèo bền vững, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn đặc biệt khó khăn; cải thiện và từng bước nâng cao điều kiện sống của người nghèo, trước hết ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các xã nghèo ở các huyện Võ Nhai, Định Hóa, Đồng Hỷ.
Đồng thời, tỉnh huy động các nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tại các xã nghèo, tập trung đầu tư đồng bộ theo tiêu chí nông thôn mới...
Trong thời gian tới đây, Chính phủ sẽ ban hành chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025 và Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu hỗ trợ toàn diện, bao trùm, bền vững đối với người nghèo, người dân sinh sống trên địa bàn nghèo. Nhìn nhận rõ thực trạng, rút kinh nghiệm từ những kết quả đã đạt được để kịp thời có những giải pháp phù hợp, đó chính là giải pháp quan trọng để tỉnh Thái Nguyên thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác giảm nghèo trong những năm tới đây./
Xem