Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

TP. HCM: Tăng cường triển khai thực hiện Bộ luật Lao động trên địa bàn

31/10/2020

 UBND TP. HCM vừa ban hành kế hoạch số 4150/KH – UBND về triển khai thực hiện Bộ luật Lao động trên địa bàn TP. HCM.

Theo đó, UBND TP yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức triển khai sâu rộng, toàn diện và tăng cường nguồn lực thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến cho người lao động, tạo điều kiện để người lao động cập nhật các thông tin về pháp luật lao động nhất là các nội dung mới sửa đổi, ban hành hướng dẫn thực hiện Bộ luật Lao động, giúp người lao động kịp thời nắm bắt được các thông tin cần thiết về quyền và nghĩa vụ của người lao động, thực hiện đúng các quy định của pháp luật, ngăn ngừa tranh chấp lao động, đình công xảy ra.

Để bảo đảm triển khai thi hành Bộ luật Lao động thống nhất, đồng bộ và hiệu quả, UBND TP yêu cầu các Sở, ngành, UBND quận, huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan tích cực, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng nội dung, tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm; kịp thời phát hiện, báo cáo và đề xuất giải pháp đối với những vấn đề phát sinh.
Bên cạnh đó, Sở LĐ-TBXH phối hợp Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội TP, Liên đoàn Lao động TP, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP, Ban quản lý Khu công nghệ cao TP, Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh tại TP. HCM, Liên minh hợp tác xã TP, Hội liên hiệp phụ nữ TP, Hiệp hội doanh nghiệp TP, Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư TP (ITPC), UBND quận, huyện giới thiệu, phổ biến các nội dung mới của Bộ luật Lao động và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động cho người sử dụng lao động, người lao động trên địa bàn TP tập trung vào những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động;
Đồng thời, thông qua cán bộ làm công tác lao động các cấp; hòa giải viên lao động, báo cáo viên pháp luật; cán bộ công đoàn các cấp, cán bộ làm công tác tổ chức, nhân sự của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Thời gian thực hiện từ tháng 12/2020 đến tháng 12/2021 và tổ chức thường xuyên những năm tiếp theo.
 
Xem