Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Cà Mau: Hỗ trợ 350.000đồng/người/tháng cho cán bộ theo dõi, quản lý người cai nghiện ma túy

27/09/2020

UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành quy định mức hỗ trợ và số lượng cán bộ theo dõi, quản lý người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng, cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng.

Theo đó, mỗi cán bộ theo dõi, quản lý người cai nghiện ma túy được hỗ trợ 350.000 đồng/người/tháng.

Các xã, phường, thị trấn có từ 3 người cai nghiện ma túy trở xuống thì phân công 1 cán bộ theo dõi, quản lý; trường hợp tăng thêm từ 01 đến 03 người cai nghiện ma túy thì phân công thêm 1 cán bộ theo dõi, quản lý.
Quy định này được áp dụng từ ngày 1/10/2020.
Theo Chi Cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh cà Mau, thời gian qua, Chi cục đã chú trọng đến công tác chữa trị, cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy, cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng và quản lý sau cai nghiện.
Ngoài ra, mô hình "Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện và quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng"; Mô hình "Phòng ngừa tệ nạn mại dâm tại cộng đồng kết hợp các biện pháp phòng ngừa, giảm tác hại về phòng chống HIV trong phòng chống mại dâm" cũng được Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội thực hiện thí điểm trên địa bàn phường 4, TP Cà Mau và thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời.
Xem