Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

TP.HCM tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm cho người dân

02/10/2020

UBND TP.HCM vừa yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn TP.

Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM được giao phối hợp với Bảo hiểm xã hội TP và các sở, ban, ngành, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách BHXH, BHTN đến từng người sử dụng lao động, người lao động; phối hợp với Bảo hiểm xã hội TP, UBND các quận, huyện và các đơn vị tập trung thực hiện công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHXH tự nguyện trên địa bàn.

Bảo hiểm xã hội TP chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các quận, huyện và các đơn vị tổ chức thực hiện và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHXH tư nguyện trên địa bàn TP; tăng cường chỉ đạo các cơ quan Bảo hiểm xã hội quận, huyện trong công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHTN tại địa phương.

Liên đoàn Lao động TP có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cơ sở tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm tại các cơ quan, doanh nghiệp, bảo đảm cho người lao động được thụ hưởng đầy đủ chính sách, chế độ BHXH, BHTN; thực hiện quyền khởi kiện và gửi hồ sơ đến Tòa án nhân dân đối với những trường hợp người sử dụng lao động có hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHTN...
Xem