Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

28/10/2020

 Ngày 28/10, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (CQTW) đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tham dự đại hội.

Dự đại hội có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tòng Thị Phóng, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội; Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. 

Cùng dự có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương và 300 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 82 nghìn đảng viên trong toàn đảng bộ.
Đại hội tiến hành với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Kỷ cương - Nêu gương” và chủ đề của đại hội: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.
Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2015-2020 trình bày tại đại hội khẳng định, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và hoàn thành cơ bản những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
img-4746.jpg
Toàn cảnh Đại hội
Tại đại hội, được sự phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương theo dõi, chỉ đạo đại hội. Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Bình chúc mừng, biểu dương những đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối các CQTƯ và những thành tích Đảng ủy Khối các CQTƯ đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí khẳng định: Nhìn lại nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng bộ Khối các CQTƯ đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực với quyết tâm cao, hoàn thành hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII đề ra.Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025: Quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ Khối các CQTƯ trong sạch, vững mạnh. Tập trung công tác giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đổi mới công tác tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên; thực hiện đồng bộ việc xây dựng, củng cố, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ cấp ủy và cán bộ chuyên trách công tác đảng các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác dân vận, tăng cường công tác dân vận kết hợp với thực thi quy định về đạo đức công vụ. Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, trên cơ sở kế thừa và phát triển, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các CQTƯ lần thứ XIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Cơ bản tán thành với Báo cáo chính trị trình đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh một số nội dung, đề nghị đại hội nghiên cứu, thảo luận: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Khối các CQTƯ và cấp ủy các cấp bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. Đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối.
Đồng chí đề nghị, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Khối tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Xây dựng tổ chức đảng gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Thực hiện đồng bộ việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy, đồng thời xây dựng, bồi dưỡng cán bộ cấp ủy và cán bộ chuyên trách công tác đảng các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ...
Xem