Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Không xử lý hành chính đối với người nghiện ma túy dưới 18 tuổi

14/08/2020

 Ngày 10/8, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo giải trình, tiếp thu một số vấn đề về chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Trước đó, vào tháng 5 vừa qua, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính đã được Quốc hội thảo luận lần đầu tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV. Trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Ủy ban Pháp luật phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo, các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật.

Tại phiên họp, ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật báo cáo giải trình, tiếp thu một số vấn đề về chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Theo đó, các vấn đề cần xin ý kiến bổ sung một số quy định nhằm thực hiện thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Kiểm toán nhà nước; về mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực; thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện; bổ sung biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với người nghiện ma túy và biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý hành chính (trường hợp tạm giữ người theo thủ tục hành chính, về việc quản lý người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp xử lý hành chính).
Đối với việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với người nghiện ma túy, báo cáo cho biết, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị không áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi mà thực hiện cai nghiện theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy.
Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị cần quy định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với đối tượng này. Một số ý kiến tán thành áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng không quy định trong Luật này mà quy định trong Luật Phòng, chống ma túy. Một số ý kiến khác lại tán thành bỏ quy định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nghiện ma túy.
Vì vậy, Ủy ban Pháp luật thống nhất với Cơ quan soạn thảo đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho tiếp thu ý kiến của đa số đại biểu Quốc hội giữ cách quy định như hiện hành, đã được thực hiện ổn định từ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 đến nay. Trong đó, việc áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy dưới 18 tuổi không bị coi là việc xử lý hành chính nên chỉ quy định trong Luật Phòng, chống ma túy, không quy định trong Luật Xử lý vi phạm hành chính.
Luật Phòng, chống ma túy hiện đã có quy định về hình thức cai nghiện bắt buộc tập trung. Đối với người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là biện pháp xử lý hành chính, được quy định trong Luật Xử lý vi phạm hành chính; chỉnh lý quy định về đối tượng bị áp dụng biện pháp này (Khoản 1 Điều 96) nhằm bảo đảm thống nhất với dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).
 
 
 
Xem