Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Lào Cai đảm bảo chế độ thất nghiệp cho người lao động

21/08/2020

Trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh Lào Cai đã có trên 49 nghìn người tham gia BHTN; đã chi trả bảo hiểm thất nghiệp 12,77 tỷ đồng nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.  

Theo Sở LĐ-TBXH tỉnh Lào Cai, đến hết năm 2019, toàn tỉnh có trên 2.900 đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động với tỷ lệ người lao động tham gia Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt 81,05%. 

Tổng số người lao động tham gia BHTN là trên 50,2 nghìn người.
Tính đến hết năm 2019, toàn tỉnh có trên 7.900 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. 
Trong đó, số người đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp đạt trên 7.900 người với tỷ lệ nữ chiếm trên 45%, lao động độ tuổi từ 25-40 chiếm tỷ lệ cao gần 69% trên tổng số lao động hưởng chế độ BHTN.  
Bên cạnh đó, trên 30 nghìn lao động đã được tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề (bao gồm cả số lao động thất nghiệp).
Đặc biệt, trong những tháng đầu năm 2020, tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh ở địa phương, đây cũng là nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện chính sách BHXH nói chung và BHTN nói riêng. 
Trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh đã có trên 49 nghìn người tham gia BHTN, đạt 75% kế hoạch năm, đồng thời đã chi trả BHTN 12,77 tỷ đồng nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao  động.
Xem