Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ LĐ-TBXH lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025: Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Trí tuệ

18/08/2020

Ngày 18/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự có các đồng chí: Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng; Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh; các Thứ trưởng: Lê Tấn Dũng, Nguyễn Thị Hà, Lê Văn Thanh, Lê Quân; đại diện các vụ, ban, đơn vị thuộc Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; 183 đại biểu là đại biểu đương nhiên và đại biểu bầu từ Đại hội 39 đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH cho biết, Đảng bộ Bộ LĐ-TBXH lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng của Đảng bộ, của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ LĐ-TBXH.

IMG-5530.JPG

Nghi lễ chào cờ

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có nhiệm vụ quan trọng là phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trí tuệ để thảo luận, đóng góp một cách sâu sắc, đầy trách nhiệm cho các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII. Bên cạnh đó, kiểm điểm đánh giá khách quan, toàn diện về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ khóa VIII, tìm ra nguyên nhân chủ quan, khách quan của những việc đã làm được, chưa làm được và những hạn chế, yếu kém, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ tới. Đồng thời trao đổi, thảo luận và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp khả thi, đột phá để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đồng thời, Đại hội còn có nhiệm vụ hết sức lớn đó là lựa chọn các đồng chí có đủ đức, đủ tài, đủ bản lĩnh chính trị, uy tín, thực sự có năng lực trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ lần thứ IX, bảo đảm là trung tâm đoàn kết của Đảng bộ để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ khóa IX và Một nhiệm vụ quan trọng nữa là bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII đảm bảo tiêu chuẩn,đủ về số lượng và khả năng đóng góp cho sự thành công của Đại hội XIII Đẩng bộ Khối các cơ quan Trung ương.
IMG-5576.JPG
Đ/c Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, tình hình thế giới sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; xu hướng hội nhập quốc tế song hành với những căng thẳng thương mại giữa các cường quốc. Trong nước, sau 35 năm đổi mới mặc dù có nhiều thuận lợi, song cũng có nhiều khó khăn, thách thức, tác động mạnh đến công tác xây dựng Đảng và hoạt động của Đảng bộ Bộ, nhất là vấn đề tư tưởng chính trị. Những yêu cầu đó đòi hỏi Đảng bộ Bộ LĐ-TBXH phải đổi mới toàn diện trên mọi lĩnh vực, trong đó có công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ. Tình hình đó đặt ra nhiệm vụ cho mỗi tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao nhận thức, trình độ lý luận chính trị, đạo đức, trách nhiệm nêu gương, chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm tham mưu và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước...

IMG-5579_1.JPG

Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH Đào Ngọc Dung phát biểu tại Đại hội 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Bộ LĐ-TBXH đạt được trong nhiệm kỳ qua trên các lĩnh vực công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ. Đặc biệt đã tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động với nhiều điểm mới. Trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp có nhiều đột, từng bước đáp ứng yêu cầu cầu của thị trường lao động. Lĩnh vực người có công, Bộ đã chỉ đạo các địa phương thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có công. Tiếp tục giải quyết hồ sơ tồn đọng với phạm vi mở rộng phạm vi hơn. Công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội có nhiều chuyển biến…Trong lĩnh vực bảo hiểm, triển khai các giải pháp mở rộng, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN…
“Những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ LĐ-TBXH trong 5 năm qua đã đóng góp quan trọng trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về an sinh, phúc lợi xã hội và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra” - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh Sơn Minh Thắng khẳng định.
Đồng chí Sơn Minh Thắng đề nghị, ngay sau Đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới nên đồng thời thảo luận, bàn và đề ra chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể đề khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra. Với những nội dung cụ thể: Đảng ủy Bộ cần đặc biệt coi trọng và làm thật tốt công tác tư tưởng, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu, thường xuyên của mỗi cơ quan đơn vị; chủ động làm tốt công tác giáo dục chính trị, đạo đức lối sống và chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tăng cường hơn nữa sự phối hợp có hiệu quả giữa Đảng ủy Bộ với ban cán sự đảng, giữa các cấp ủy với lãnh đạo Bộ, lãnh đạo ban, đơn vị. Tiếp tục xây dựng Đảng bộ Bộ đoàn kết, thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trực thuộc và chất lượng, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên.
IMG-5544_1.JPG
Thứ trưởng Lê Tấn Dũng phát biểu tại Đại hội 
Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH Đào Ngọc Dung nhất trí với Báo cáo chính trị mà Đoàn Chủ tịch Đại hội đã trình bày. Bộ trưởng đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà Đảng bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bộ trưởng tâm tư, 05 năm là chặng dường dài để phấn đấu và trưởng thành. Nhiều vấn đề trong chương trình phối hợp của giai đoạn trước đã đặt nền móng cho cả nhiệm kỳ sau. Có thể thấy rằng những đột phá đó được xã hội và các cấp uỷ đảng ghi nhận.
Trước hết đó là xây dựng thể chế. Đây là lĩnh vực mà 4 năm qua, Bộ liên tục coi là khâu đột phá. Bộ đã tham mưu ban hành Nghị quyết 27, Nghị quyết 28. Đây là những nghị quyết rất quan trọng đặt nền tảng cho công tác an sinh xã hội mà trọng tâm là Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, cải cách chính sách tiền lương….Việc Bộ luật Lao động được thông qua được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá là dấu ấn lịch sử với những vấn đề hoàn toàn mới mẻ, rất khó, rất căn bản như điều chỉnh tuổi nghỉ hưu, vấn đề tổ chức đại diện, vấn đề thương lượng tập thể … và hàng loạt những văn bản khác. Tới đây, khi Pháp lệnh người có công được thông qua có thể tạo được dấu ấn mới trong pháp lệnh người có công, Luật đưa người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài, Công ước 105, Công ước 98 đặt nền móng rất chắc chắn. Các chương trình giảm nghèo bền vững, tới đây sẽ chuyển sang chương trình giảm nghèo giai đoạn mới với những yêu cầu cao hơn..
Trong lĩnh vực người có công, Bộ đã tạo được những đột phá thực sự, một cuộc cách mạng trong giải quyết những hồ sơ tồn đọng, từ 22.000 hồ sơ cần giải quyết xuống còn 7.522 hồ sơ; giải quyết trên 2.224 hồ sơ công nhận liệt sĩ, 63.000 hồ sơ thanh niên xung phong…Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, 3 năm qua đã có chuyển biến căn bản, với những bước căn bản. Công tác cán bộ được thực hiện minh bạch công khai. Công tác tư tưởng, chính trị, xây dựng đảng nhuần nhuyễn, nhịp nhàng.
IMG-5587.JPG
Các đại biểu biểu quyêt tại Đại hội
Bộ trưởng nhấn mạnh, 05 năm tới, chúng ta sẽ phải đối đầu với rất nhiều thách thức. Đó là chiến tranh thương mại, tác động Cách mạng công nghiệp 4.0, biến đổi khí hậu, già hoá dân số, trẻ em lang thang, người già neo đơn, tình trạng gia tăng người tâm thần, an ninh phi truyền thống, tác động của dịch Covid 19 khiến cho 37 triệu người lao động bị ảnh hưởng…Trước tình hình đó, Bộ trưởng đề nghị các đồng chí thực hiện tốt các nhiệm vụ: Thứ nhất là công tác tư tưởng cho cán bộ đảng viên. Mỗi cán bộ đảng viên cần gương mẫu thực hiện nhiệm vụ chính trị, lấy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn là thước đo đánh giá đảng viên.
Thứ hai là phối hợp xây dựng Đảng. Đây là nhiệm vụ phối hợp, bao gồm cả lãnh đạo; Tập trung cao hơn trong quán triệt học tập các văn bản chính trị, văn bản pháp luật
Thứ ba là xây dựng nội bộ trong sạch vững mạnh, ở đó mỗi bộ đảng viên thực sự là tấm gương cho quần chúng, kể cả trong lời nói, hành động, xây dựng niềm tin cho cán bộ đảng viên và quần chúng noi theo
Cuối cùng là dân chủ đi đôi với tập trung. Dân chủ thực sự trong sinh hoạt, hành động, công tác cán bộ, dân chủ trong xây dựng và thực hiện các chế độ chinhs sách, nhất là về tài chính. Nếu thực hiện được những điều đó, mỗi đảng bộ, mỗi chi bộ sẽ thực sự trong sạch và vững mạnh.
IMG-5594.JPG
Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Bộ LĐ-TBXH lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025
Đại hội đã tiến hành tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ LĐ-TBXH lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, công tâm, khách quan, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ LĐ-TBXH lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 23 đồng chí. 
c215e9007ba887f6deb9.jpg
Ban chấp hành Đảng bộ Bộ LĐ-TBXH lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội
IMG-5603.JPG
Thứ trưởng Lê Tấn Dũng tặng hoa chúc mừng các đồng chí Ban chấp hành Đảng bộ Bộ khóa VIII không tái cử
Đại hội cũng đã bầu 05 đồng chí là đại biểu chính thức và 01 đồng chí là đại biểu dự khuyết, đại diện cho Đảng bộ Bộ LĐ-TBXH đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.
Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ Bộ LĐ-TBXH lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH

2. Lê Văn Hoạt, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Đảng, Đoàn thể

3. Nguyễn Bá Hoan, Chánh Văn phòng Bộ

4. Nguyễn Tiến Tùng, Chánh Thanh tra Bộ

5. Nguyễn Văn Bình, Vụ trưởng Vụ Pháp chế

6. Hoàng Thị Thu Huyền, Chủ tịch Công đoàn Bộ

7. Trương Anh Dũng, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp

8. Bùi Tôn Hiến, Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội

9. Nguyễn Huy Hưng, Cục trưởng Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương

10. Nguyễn Văn Dư, Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể

11. Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em

12. Phạm Quang Phụng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính

13. Nguyễn Hữu Thọ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ

14. Phạm Trường Giang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội

15. Tống Hải Nam, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước

16. Vũ Ngọc Thủy, Chánh Văn phòng Ban cán sự Đảng

17. Đào Ngọc Lợi, Cục trưởng Cục Người có công

18. Nguyễn Văn Hồi, Cục trưởng Cục Bảo trợ Xã hội

19. Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm

20. Trần Ngọc Túy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

21. Tô Đức, Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo

22. Đỗ Chí Dũng, Giám đốc Trung tâm Thông tin

23. Hà Thị Minh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế 

 
Xem