Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ LĐ-TBXH lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025

17/08/2020

Chiều ngày 17/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) tổ chức phiên trù bị Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự có các đồng chí: Phạm Thị Vui, Phó Trưởng ban Tuyên giáo, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Trung Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Đảng ủy Khối; Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Thứ trưởng; 183 đại biểu là đại biểu đương nhiên và đại biểu bầu từ Đại hội 39 đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch; Đoàn Thư ký Đại hội, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Theo đó, các đại biểu đã biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 06 đồng chí; bầu Đoàn Thư ký Đại hội gồm 02 đồng chí; bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 05 đồng chí.

IMG-5512.JPG

Đoàn Chủ tịch Đại hội trù bị

Trong phiên trù bị, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Tiến Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Bộ đã thông qua Chương trình làm việc của Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Nội quy của Đại hội.

IMG-5524.JPG

Đ/c Nguyễn Bá Hoan, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ trình bày Dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.
Đồng chí Nguyễn Bá Hoan, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ trình bày Dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.
Đại hội tập trung thảo luận, đóng góp vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng (cuốn dành cho Đại hội cấp huyện, cấp tỉnh và tương đương).
Thảo luận tại Đại hội có 05 ý kiến phát biểu tại Đại hội tập trung vào các nhóm vấn đề quan trọng trong dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; dự thảo báo cáo chính trị trình tại Đại hội XIII của Đảng. Đặc biệt, các ý kiến thảo luận đã đề cập nhiều nội dung đến các Văn kiện, Chương trình hành động của Đảng bộ Bộ LĐ-TBXH, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
IMG-5508.JPG
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội
Theo chương trình làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ LĐ-TBXH nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục diễn ra đến ngày 18/8.
Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả đạt được nhiệm kỳ 2015-2020; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 –2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ khóa VIII; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.
IMG-5511.JPG
Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ LĐ-TBXH nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ tiếp tục diễn ra đến ngày 18/8.
Phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ LĐ-TBXH lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ  khai mạc vào 07h30’ sáng ngày 18/8/2020.
 
Xem