Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bộ LĐ-TBXH ra công văn yêu cầu các đơn vị đăng ký xét nghiệm nhanh SARS-COV-2

09/08/2020

Bộ LĐ-TBXH vừa phát đi công văn yêu cầu các đơn vị thuộc ngành LĐ-TBXH trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng cường các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19. 

 Theo đó, tại Công văn số 2962/LĐTBXH ngày 7/8/2020 về việc đăng ký xét nghiệm nhạnh SARS-COV-2 yêu cầu các đơn vị thuộc ngành LĐ-TBXH trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng cường các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19. Công văn nêu rõ:

Thực hiện công văn số 4127/BYT0VPB1 ngày 3/8/2020 của Bộ Y tế về việc đăng ký xét nghiệm nhanh SARS-COV-2, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị rà soát, lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã đến thành phố Đà Nẵng từ ngày 1/7 đến 26/7, gửi về Bộ (qua Văn phòng Bộ, email: phongtkth@molisa.gov.vn) trước 11giờ ngày thứ Hai (10/8) để tổng hợp, đăng ký xét nghiệm nhanh SARS-COV-2 với Bộ Y tế. Kế hoạch xét nghiệm sẽ thông báo sau khi có hướng dẫn của Bộ Y tế.

Bộ LĐ-TB&XH ra công văn yêu cầu các đơn vị đăng ký xét nghiệm nhanh SARS-COV-2 - Ảnh 1.
Đăng ký xét nghiệm nhanh SARS-COV-2.

Quá thời hạn nêu trên, nếu Bộ không nhận được danh sách của đơn vị thì được hiểu là đơn vị không có đối tượng thuộc diện phải xét nghiệm
Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ Văn phòng Bộ (số điện thoại: 02439362913; 0936807876). 
Bộ yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khẩn trương thực hiện.
Xem