Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Quảng Ninh: Hội thảo nâng cao chất lượng công tác phối hợp liên ngành trong tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán

03/08/2020

Nhằm triển khai đầy đủ, kịp thời, hiệu quả Đề án “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” trên địa bàn tỉnh, từ đó góp phần thực hiện tốt Chương trình phòng, chống mua bán người theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7/2020 của Ban chỉ đạo 138 tỉnh Quảng Ninh; ngày 29/7/2020, tại thành phố Hạ Long, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đồng chủ trì tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng công tác phối hợp liên ngành trong tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.  

Tham dự Hội thảo có đại diện Sở Tư pháp; Sở Ngoại vụ; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; các đơn vị thuộc Sở LĐ - TBXH: Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hôị, Cơ sở bảo trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, Trung tâm công tác xã hội, Trung tâm bảo trợ xã hội; các đơn vị  thuộc Công an tỉnh: phòng Cảnh sát hình sự, phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an thành phố Móng Cái, huyện Hải Hà, huyện Bình Liêu; các đơn vị thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh: Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, Hoành Mô, Bắc Phong Sinh và Phòng LĐ - TBXH của các huyện, thị xã, thành phố.

5fa1eb0f-1f54-48f9-b81d-8ee2d0ad9ee5.jpg
Các đại biểu tham dự Hội thảo được nghe cơ quan chủ trì thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết Đề án “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020. Đại diện các Sở, ngành, đơn vị liên quan đã chia sẻ, tham luận về tình hình tội phạm mua bán người, xu hướng, thủ đoạn của tội phạm mua bán người trong tình hình mới, những khó khăn, vướng mắc và mục tiêu, giải pháp thời gian tới để thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh. Hội thảo đã phân tích, đánh giá về kết quả công tác tiếp nhận, xác minh, xác định nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2016 - 2020; Vai trò của Hội phụ nữ các cấp trong công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; Công tác phối hợp với các cơ quan chức năng Trung Quốc trong đấu tranh, tiếp nhận, phân loại, hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân bị mua bán trở về; Công tác xác minh thông tin về nạn nhân được giải cứu, nạn nhân tự trở về qua biên giới mà không do nước ngoài trao trả và bàn giao nạn nhân cho các ngành chức năng để thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình tiếp nhận, phân loại, hỗ trợ nạn nhân…..
Phát biểu kết thúc Hội thảo đồng chí Lê Minh Sơn - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các đại biểu đại diện các Sở, ngành, đơn vị liên quan trong thời gian tới cần tập trung các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể là: (1) Tập trung tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; tạo điều kiện cho nạn nhân bị mua bán được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ xã hội cơ bản, hòa nhập cộng đồng; (2) Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình phối hợp liên ngành giữa 03 cơ quan LĐ- TBXH, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh trên các mặt công tác, trong đó có công tác trao đổi thông tin, cập nhật số liệu định kỳ, đồng bộ hóa số liệu về nạn nhân; (3) Đa dạng hóa các hình thức truyền thông, giáo dục về tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân; duy trì các mô hình hỗ trợ nạn nhân hiệu quả tại các Cơ sở bảo trợ xã hội của tỉnh; nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng mô hình “Nhà tạm lánh” trên địa bàn thành phố Móng Cái hoặc dành khu riêng tại cơ sở của ngành LĐ - TBXH để tiếp nhận ban đầu nạn nhân bị mua bán trở về trong khi chờ thực hiện các thủ tục pháp lý khác và để tiếp nhận tạm thời một số trường hợp vô gia cư khác; (4) Duy trì hợp tác quốc tế, nhất là hợp tác với lực lượng Công an, Biên phòng tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc); hợp tác với các Tổ chức quốc tế tại Việt Nam trong công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân. (5) Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính để thực hiện đề án, ưu tiên nguồn lực cho các địa phương trọng điểm và các Sở, ngành, đoàn thể nòng cốt trong công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

 

 

Xem