Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tăng cường các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19

28/07/2020

Ngày 28/7/2020, Bộ LĐ-TBXH đã có Công văn số 2777/LĐTBXH –VP về việc tăng cường các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19, trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh đang diễn ra tại thành phố Đà Nẵng và một số địa phương, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị:

1. Quán triệt đầy đủ, sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia và của Bộ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Bộ Y tế về các biện pháp phòng ngừa nơi công cộng như đeo khẩu trang, thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn tay và các vật dụng, bề mặt tại gia đình và nơi làm việc, tiến hành đo thân nhiệt tại cơ quan, đơn vị,... nâng cao ý thức, cùng tham gia và thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo và thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19 ở đơn vị theo đúng quy định của Bộ Y tế và chính quyền địa phương. Thường xuyên nắm bắt tình hình, diễn biến của dịch bệnh Covid -19 để kịp thời báo cáo và đề xuất với Bộ các biện pháp phù hợp.

3. Khẩn trương rà soát, lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã đến thành phố Đà Nẵng trong thời gian từ 01/7/2020 đến nay, gửi về Văn phòng Bộ trước ngày 29/7/2020 để phối hợp theo dõi, đồng thời khai báo y tế với chính quyền địa phương nơi cư trú và trên ứng dụng khai báo y tế của Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông để phục vụ công tác phòng, chống dịch. Các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã đến thành phố Đà Nẵng trong khoảng thời gian trên cần hạn chế tối đa việc tiếp xúc nơi công cộng, sự kiện đông người; theo dõi sát diễn biến sức khỏe của bản thân, trong trường hợp có biểu hiện sốt, đau họng, ho khan, mệt mỏi cần đến ngay cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.
Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên.
Toàn văn Công văn: Download tại đây
 
Xem