Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bắc Giang: Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

21/05/2020

 Theo số liệu thống kê, hiện nay, toàn tỉnh Bắc Giang đang quản lý 159.882 người có công với cách mạng, trong đó số hiện đang hưởng trợ cấp hàng tháng là 27.746 người. Những năm qua, tỉnh luôn xác định công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng và đã chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người có công.

 
Tặng quà cho người có công và hộ nghèo trên địa bàn huyện Yên Dũng
Công tác giải quyết chính sách đối với người có công được thực hiện kịp thời, các hồ sơ đủ điều kiện về thủ tục giấy tờ theo quy định đều được xem xét, giải quyết hoặc hướng dẫn, trả lời đúng quy định. Sở LĐTBXH thường xuyên trao đổi với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về một số vướng mắc trong việc cấp, quản lý, xác nhận Huân, Huy chương chiến sỹ giải phóng và việc giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị cho đối tượng, tạo điều kiện thuận lợi để đối tượng thụ hưởng chính sách. Thực hiện kết luận thanh tra, Sở đã chỉ đạo, phối hợp với các ngành có liên quan và các địa phương rà soát, xác minh các trường hợp không đủ điều kiện, các giấy tờ nghi vấn không đảm bảo tính pháp lý, xem xét và giải quyết các kiến nghị của công dân. Trong năm 2019, Sở LĐTBXH tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định trợ cấp hàng tháng đối với người có công và thân nhân của họ cho 213 trường hợp; Điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với 30 trường hợp thương, bệnh binh, CĐHH, tuất liệt sĩ; Ra quyết định trợ cấp 01 lần đối với người có công hoặc thân nhân người có công cho 1.572 trường hợp; Ra quyết định trợ cấp 01 lần và mai táng phí cho thân nhân người có công và các đối tượng khác đã từ trần 2.246 trường hợp; Ra quyết định ưu đãi học sinh, sinh viên 16 trường hợp.
Cùng với đó, công tác điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe người có công cũng được quan tâm chú trọng. Ngay từ đầu năm, Sở đã chỉ đạo Phòng Lao động- TBXH các huyện, thành phố khảo sát thông tin đối tượng đến niên hạn được điều dưỡng năm 2019 đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ theo quy định. Năm 2019, toàn tính có tổng số 12.166 đối tượng được điều dưỡng, trong đó điều dưỡng tập trung 5.725 người, điều dưỡng tại nhà 6.441 người. Phòng Lao động- TBXH các huyện, thành phố phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện cấp thẻ BHYT cho 113.949 đối tượng người có công. Tổ chức trao Bằng Tổ quốc ghi công cho 18 liệt sĩ mới được xác nhận. Đề nghị Bộ Lao động- TBXH xác nhận 08 hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ mới, đề nghị cấp đổi lại Bằng Tổ quốc ghi công cho 125 trường hợp.
Trong công tác mộ, nghĩa trang liệt sĩ, trên cơ sở báo cáo của các địa phương về thực trạng các công trình ghi công liệt sĩ đã xuống cấp cần được tu sửa, Sở Lao động - TBXH đã tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ công tác nghĩa trang và mộ liệt sĩ năm 2019 với tổng số tiền 10 tỷ đồng. Tiếp nhận và di chuyển 259 hồ sơ người có công, trong đó tiếp nhận hồ sơ người có công từ tỉnh ngoài chuyển đến 82 trường hợp; trả lại hồ sơ không đủ điều kiện 15 trường hợp; Di chuyển hồ sơ người có công đi tỉnh ngoài 120 trường hợp; có công văn trả lời không có hồ sơ để di chuyển 07 trường hợp. Thực hiện kịp thời, đúng quy định việc báo tăng, giảm trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho người có công và thân nhân; Xác nhận, bổ sung thông tin liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ 37 trường hợp; Đề nghị các cơ quan chức năng và các huyện, thành phố tra cứu hồ sơ và kiểm tra xác minh 196 trường hợp; Đính chính thông tin trong hồ sơ người có công và bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ 193 trường hợp; Cấp lại thẻ thương bệnh binh, liệt sỹ, chất độc hóa học cho 135 trường hợp.
Tặng quà thân nhân các gia đình liệt sỹ tại huyện Lạng Giang
Bên cạnh đó, trong năm 2019, tỉnh Bắc Giang đã ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạngSở Lao động - TBXH đã thống kê danh sách 1.108 bà mẹ VNAH được phong tặng, truy tặng từ năm 2004 đến nay gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để biên soạn, biên tập, xuất bản “Những tập thể và cá nhân anh hùng tỉnh Bắc Giang” thời kỳ 2004 đến nay. Tổ chức thăm và tặng quà cho các đối tượng chính sách trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đảm bảo đúng quy định, trong đó quà của Chủ tịch nước là 35.329 suất, với tổng số tiền hơn 7,2 tỷ đồng; Quà của Chủ tịch UBND tỉnh 35.374 suất với số tiền là 17,6 tỷ đồng. Ngoài ra, còn phối hợp với các phòng, đơn vị trong Sở và các ngành của tỉnh tổ chức cho Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đi thăm và tặng quà các đối tượng tiêu biểu của 10 huyện, thành phố và các trung tâm nuôi dưỡng thương bệnh binh trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, các huyện, thành phố cũng trích một phần ngân sách thực hiện việc thăm tặng quà cho các đối tượng người có công.

Phát huy kết quả đạt được, trong năm 2020, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản chính sách về người có công đến các xã, phường và tới người dân nhằm thực hiện tốt công tác giải quyết các chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân, trong đó tiếp tục chú trọng đến việc giải quyết số đối tượng mới phát sinh theo quy định mới. Phối hợp với các ban, ngành liên quan giải quyết các chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân của họ. Tiếp tục phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn thủ tục, xác nhận hồ sơ xét tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng theo Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ; tặng kỷ niệm chương cho người bị địch bắt, tù đày… Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chế độ một cửa tại trung tâm hành chính công của tỉnh và một cửa liên thông đến phòng Lao động - TBXH các huyện, thành phố đảm bảo các thủ tục hành chính được công khai, minh bạch, nhanh gọn, kịp thời phục vụ đối tượng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý đối tượng và thực hiện chế độ chính sách ưu đãi người có công ở cấp cơ sở để kịp thời phát hiện, uốn nắn những sai sót trong quá trình thực hiện chính sách người có công. 

Xem