Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội nghị cấp cao ASEAN trực tuyến về Phúc lợi xã hội và Phát triển nhằm giảm thiểu tác động của dịch bệnh Covid-19

10/06/2020

Chiều ngày 9/6/2020 đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về Phúc lợi và Phát triển xã hội (SOMSWD) để chuẩn bị cho Hội nghị trực tuyến đặc biệt của các Bộ trưởng ASEAN về Phúc lợi và Phát triển xã hội (AMMSWD).

Đây là sáng kiến của Lào với vai trò Chủ tịch AMMSWD đương nhiệm và nhận được sự ủng hộ của Việt Nam với vai trò Chủ tịch Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN 2020 nhằm giảm thiểu tác động của dịch bệnh Covid-19 đến các nhóm dễ bị tổn thương trong ASEAN.

IMG-5167.JPG

Bà Hà Thị Minh Đức - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế phát biểu tại Hội nghị
Tại điểm cầu Hà Nội, Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị do bà Hà Thị Minh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ LĐ – TBXH) làm Trưởng đoàn.
Hội nghị đã dành thời gian trao đổi, thống nhất về nội dung dự thảo Tuyên bố chung của các Bộ trưởng Phúc lợi và Phát triển xã hội ASEAN về giảm thiểu các tác động của dịch bệnh Covid-19 đến các nhóm dễ bị tổn thương trong ASEAN để trình lên Hội nghị AMMSWD đặc biệt thông qua vào ngày 10/06/2020. Nội dung Tuyên bố đã thể hiện sự ứng phó kịp thời của các nước thành viên trong việc giải quyết tác động của dịch bệnh Covid-19, đồng thời ghi nhận những nỗ lực đang diễn ra tại từng quốc gia thành viên nhằm hỗ trợ cho người nghèo và các nhóm dễ bị tổn thương bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Tuyên bố cũng đặt ra yêu cầu triển khai các nỗ lực chung nhằm giảm thiểu các tác động của Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội và tăng cường khả năng phục hồi cho người nghèo và các nhóm dễ bị tổn thương trong và sau đại dịch.
IMG-5104.JPG
Các đại biểu Đoàn Việt Nam tại điểm cầu Hà Nội
Trong Chương trình Hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận về các biện pháp ứng phó với đại dịch Covid-19 và vai trò của SOMSWD là cơ quan đầu mối của khu vực trong việc thúc đẩy an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19đến các nhóm dễ bị tổn thương.
IMG-5097.JPG
Quang cảnh Hội nghị
Tại Hội nghị, đoàn Việt Nam đã trình bày về Sáng kiến xây dựng “Tuyên bố về Tăng cường vai trò của công tác xã hội trong việc hiện thực hóa một Cộng đồng ASEAN hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm và hòa nhập”trong kênh Phúc lợi và Phát triển xã hội với sự hợp tác của kênh Nghề Công tác xã hội ASEAN (ASWC). Đây là một trong số các văn kiện quan trọng sẽ được trình các Nhà Lãnh đạo Cấp cao ASEAN phê duyệt tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37. Hội nghị đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với sáng kiến này của Việt Nam.
 
Xem