Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Chi bộ vụ Hợp tác quốc tế tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

30/05/2020

 Ngày 29/5/2020, tại Hà Nội, Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế trực thuộc Đảng bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Bá Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ.  

 Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 397-KH/ĐU ngày 25/11/2019 của Đảng ủy Bộ về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trí tuệ”, Đại hội Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã tiến hành với 4 nội dung: (1) Tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022; (2) Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ Bộ lần thứ IX; (3) Bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; (4) Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Bộ lần thứ IX.

IMG-3236.JPG

Toàn cảnh Đại hội
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội đã nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2017 – 2020, được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao, kịp thời của Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, vụ Hợp tác quốc tế đã bám sát và thực hiện nhất quán những quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, đặc biệt những nội dung mới cập nhật. Chi bộ đã chỉ đạo việc thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế của ngành, Kế hoạch triển khai Chiến lược và Đề án thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng VHXH ASEAN; chủ trì và phối hợp với các đơn vị, bộ ngành tổ chức tốt các sự kiện đối ngoại trong khuôn khổ hợp tác APEC, ASEAN và các hoạt động đối ngoại của Bộ, ngành theo đúng đường lối của Đảng và các ưu tiên của ngành, các quy định của Nhà nước về đối ngoại và quy chế đối ngoại của Bộ.
 IMG-3250.JPG
Đồng chí Nguyễn Bá Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ phát biểu tại Hội nghị
Về công tác xây dựng Đảng, Chi bộ luôn yêu cầu Đảng viên có ý thức học tập, quán triệt để triển khai đúng các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong công tác của đơn vị. Qua đó, sức chiến đấu của Chi bộ, đảng viên được nâng lên, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc được cải tiến, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; tự phê bình và phê bình được tăng cường và phát huy hiệu quả; tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII; triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Bá Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ đã bày tỏ sự nhất trí cao với Báo cáo chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 trình Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022. Trong đó, đồng chí đánh giá cao công tác chuẩn bị rất kỹ lưỡng các văn kiện trình Đại hội.
Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ cũng đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Với những nhiệm vụ nổi bật trong nhiệm kỳ qua,  vụ Hợp tác quốc tế đã tiếp tục có những bước tiến phát triển, tạo nên nhiều dấu ấn rõ nét, có thể nói, điều đó đã có đóng góp rất lớn giúp vị thế của Bộ, ngành trên trường quốc tế và khu vực ngày càng được nâng cao.  
Về phương hướng nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị, Chi ủy, Chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trí tuệ, chủ động phối hợp với Lãnh đạo đơn vị, chỉ đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí mong muốn Chi bộ sẽ phấn đấu thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2020 – 2022 gồm: Thực hiện thành công vai trò chủ tịch Cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN trong năm Việt Nam làm chủ tịch ASEAN 2020; Tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng Phúc lợi xã hội Việt Nam –Lào năm 2021; Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược Hội nhập quốc tế về lao động và xã hội giai đoạn 2015 – 2020 tầm nhìn đến năm 2030; Thực hiện tốt vai trò đầu mối về lao động trong thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do CPTTP và EVFTA; Tham mưu xây dựng phương án, tổ chức đàm phán và ký kết các hiệp định bảo hiểm xã hội với một số quốc gia…
Thay mặt Đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường , Bí thư Chi bộ đã cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, trực tiếp là đồng chí Nguyễn Bá Hoan, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ và hứa sẽ tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của đồng chí để nhiệm kỳ tới Chi bộ đạt được kết quả toàn diện hơn trên các mặt công tác.
IMG-3281.jpg
 Chi ủy Chi bộ vụ Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2020 – 2022 ra mắt Đại hội
Đại hội cũng đã bầu Chi ủy gồm 03 đồng chí, đồng chí Hà Thị Minh Đức được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Phạm Thị Minh được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 02 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết.
Xem