Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đại hội Đảng bộ cơ sở Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thành công tốt đẹp

28/05/2020

Ngày 27/5, Đại hội Đảng bộ Tổng cục GDNN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được tổ chức. Dự đại hội có đồng chí Lê Tấn Dũng, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; đồng chí Lê Văn Hoạt, Vụ trưởng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ; đồng chí Nguyễn Hồng Minh, Bí thư, Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN và 135 đảng viên của Đảng bộ Tổng cục GDNN. 

Đại hội Đảng bộ Tổng cục GDNN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025:  11 đồng chí được bầu vào cấp ủy 
 - Ảnh 1.
Đồng chí Lê Tấn Dũng, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy phát biểu tại Đại hội
Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy Tổng cục nêu rõnhiệm vụ của Đại hội lần này là kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đảng bộ lần thứ V, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Đảng ủy, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quyết tâm xây dựng Đảng ủy Tổng cục thật sự trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo, chỉ đạo phát triển giáo dục nghề nghiệp, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển kinh tế - xã hội...
Đại hội Đảng bộ Tổng cục GDNN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025:  11 đồng chí được bầu vào cấp ủy 
 - Ảnh 2.
Đại hội Đảng bộ Tổng cục GDNN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ và ý thức trách nhiệm, Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến bổ sung, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết, kiểm điểm của cấp uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025; Báo kiểm điểm Đảng ủy Tổng cục; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII và Dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng Bộ; Báo cáo tham luận của một số đơn vị về sinh hoạt chi bộ, công tác chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề, công tác phát triển đảng trong học sinh sinh, viên...
Đại hội Đảng bộ Tổng cục GDNN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025:  11 đồng chí được bầu vào cấp ủy 
 - Ảnh 3.
Đồng chí Lê Tấn Dũng, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy tặng hoa cho cấp ủy nhiệm kỳ mới
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Tấn Dũng thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ chúc mừng và hoan nghênh Đảng ủy Tổng cục GDNN đã bám sát Kế hoạch tổ chức Đại hội của Đảng ủy Bộ, đã chủ động chuẩn bị văn kiện và triệu tập Đại hội Đảng ủy Tổng cục nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong điều kiện số lượng đảng viên lớn, Tổng cục đã chủ động phiên trù bị và góp ý văn kiện cấp trên nghiêm túc và khoa học... Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đề nghị Đảng ủy Tổng cục GDNN cần thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau: Toàn Đảng bộ mà trước hết là BCH, Ban thường vụ... cần tập trung, rà soát và tìm ra các biện pháp khắc phục hạn chế, yếu kém khuyết điểm mà Báo cáo Đại hội đề ra. Cần hoàn thiện Văn kiện Đại hội đã chỉnh sửa, xây dựng các quy chế, phân công cấp ủy và nhiệm vụ của từng đảng viên. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị do Ban Cán sự Đảng Bộ đề ra. Chú trọng công tác xây dựng đảng gắn với nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao đào tạo nguồn nhân lực...  
Đại hội Đảng bộ Tổng cục GDNN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025:  11 đồng chí được bầu vào cấp ủy 
 - Ảnh 4.
Thứ trưởng Nguyễn Tấn Dũng tặng hoa Bí thư Nguyễn Hồng Minh nhiệm kỳ 2015-2020
Thay mặt các đồng chí cấp ủy khóa mới vừa được Đại hội bầu, đồng chí Trương Anh Dũng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN xin hứa với Ban Cán sự, Đảng ủy Bộ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời nêu quyết tâm: Đại hội lần này có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp nói chung và Tổng cục nói riêng, phát huy kết quả đã đạt được trong thời gian qua. Sau Đại hội, cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ khẩn trương tiếp thu và cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Tổng cục GDNN, bám sát chương trình, kế hoạch của Ban Cán sự, Đảng ủy Bộ để tổ chức thực hiện trong Đảng bộ; trước mắt, cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Tổng cục; tích cực thực hiện tốt, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng thực hiện các quy định của Trung ương về tiêu chuẩn đạo đức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng thời thực hiện tốt công tác tham mưu theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. “Chúng tôi tin tưởng ở mỗi thành viên trong cấp ủy mới và tập thể cấp ủy khóa VI sẽ đoàn kết, trách nhiệm, ra sức rèn luyện về mọi mặt để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục đã đề ra.”- đồng chí Trương Anh Dũng nói.
Đại hội Đảng bộ Tổng cục GDNN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025:  11 đồng chí được bầu vào cấp ủy 
 - Ảnh 5.
Các đồng chí lãnh đạo Bộ chụp ảnh lưu niệm với đại biểu tham dự Đại hội
Đại hội đã lựa chọn, bầu ra được cấp ủy mới gồm 11 đồng chí có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất và năng lực thực tiễn, trình độ và đạo đức đảm bảo được tính liên tục, kế thừa để gánh vác những trọng trách trong nhiệm kỳ mới. Đại hội cũng đã bầu 18 đồng chí đảng viên ưu tú (2 đồng chí dự bị) đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên.
 
Xem