Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

TPHCM: Ra quân thực hiện “Ngày an toàn lao động” lần thứ nhất

18/05/2020

Thông điệp của “Ngày an toàn lao động" nhằm gửi đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và công nhân lao động trên địa bàn quận cần thực hiện vệ sinh nhà xưởng, rà soát, trang bị thiết bị bảo hộ lao động, đảm bảo an toàn lao động và sức khỏe cho người lao động.

Xem