Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Vĩnh Long: Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp

22/05/2020

Ngày 21/5/2020, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long tới kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn.

 


Một trong những công việc của đội ngũ công nhân, người lao động Công ty CP Công trình công cộng Vĩnh Long.
Một trong những công việc của đội ngũ công nhân, người lao động Công ty CP Công trình công cộng Vĩnh Long.
Tại Công ty CP Công trình công cộng Vĩnh Long, ngành ghi nhận đơn vị có kế hoạch cụ thể hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ và tháng công nhân năm 2020.
Đơn vị đã có tổ chức kiểm tra ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ và phát động công nhân lao động thực hiện tốt bảo hộ lao động và an toàn lao động; thực hiện kiểm định kỹ thuật, khai báo sử dụng đối với các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; phát động sáng kiến cải thiện điều kiện lao động, đăng ký thi đua tháng làm việc an toàn, không xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân;...
Công ty CP Công trình công cộng Vĩnh Long có số lao động trên 260 người, trong đó 150 người làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm... Năm qua, công ty đảm bảo công tác huấn luyện và các điều kiện ATVSLĐ cho người lao động; chỉ xảy ra một vụ tai nạn lao động (nhẹ).
Tháng hành động ATVSLĐ và tháng công nhân năm 2020 triển khai toàn tỉnh, từ ngày 1- 31/5, với chủ đề: “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc”.
Xem