Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thứ trưởng Lê Văn Thanh kiểm tra thực hiện Quyết định 15/2020/QĐ-TTG ở Quảng Ngãi

14/05/2020

Ngày 12/5, đồng chí Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

Để giúp người dân phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid - 19, đồng thời thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ, tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành kế hoạch 58 để thực hiện thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp xã. Hồ sơ, quy trình thủ tục, thời gian thực hiện được cụ thể hoá, hướng dẫn rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện, nhất là đối với cấp xã, cấp huyện.
Theo kế hoạch này, Quảng Ngãi có trên 365.000 người được hỗ trợ với tổng kinh phí khoảng trên 382 tỷ đồng. Trong đó có khoảng gần 53.000 hộ là hộ nghèo, hộ cận nghèo. Riêng các đối tượng là hộ kinh doanh vẫn đang được các huyện, thị xã và thành phố rà soát, tổng hợp và thẩm định.
Phát biểu với đoàn kiểm tra, ông Đặng Ngọc Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng ngay sau khi đại dịch Covid-19, tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ thúc đấy phát triển kinh tế xã hội; trong đó công tác hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch luôn được tỉnh đặt lên hàng đầu. Hiện Quảng Ngãi đang khẩn trương tiếp tục rà soát các đối tượng bị ảnh hưởng, nhất là các đối tượng lao động bị ảnh hưởng sâu bởi dịch để hỗ trợ và thực hiện hỗ trợ theo Quyết định này không một cách chuẩn xác, không để xảy ra hiện tượng trục lợi trên địa bàn.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh kiểm tra thực hiện Quyết định 15/2020/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ ở Quảng Ngãi  - Ảnh 1.
Thứ trưởng Lê Văn Thanh kiểm tra công tác chi trả cho đối tượng chính sách tại huyện Nghĩa Hành.

Qua rà soát, kiểm tra tại Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho rằng tỉnh Quảng Ngãi là địa phương rất quan tâm đến các đối tượng bị ảnh hưởng vì dịch Covid-19 tuy nhiên trong công tác rà soát thống kê người lao động tự do và các công nhân trong các doanh nghiệp bị ảnh hưởng vẫn chưa được rà soát cụ thể và đến nay vẫn chưa có số liệu tổng thể. Do đó Quảng Ngãi cần quan tâm và nhanh chóng giúp các đối tượng  này được hỗ trợ theo quy định của Chính phủ. Các đối tượng nào đã có thống kê, danh sách, Quảng Ngãi cần thực hiện hỗ trợ luôn cho người dân, tránh việc trục lợi hoặc gây khó khăn cho người dân.
Bên cạnh đó, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn tỉnh cần vào cuộc ngay và cùng người dân giám sát ngay từ đầu để tránh việc trục lợi từ chính sách. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh cùng Liên đoàn lao động và Ngân hàng chính sách tỉnh cần thúc đẩy các doanh nghiệp lập danh sách các lao động, đối tượng bị ảnh hưởng để đảm bảo đối tượng nào cũng được hỗ trợ.
Đối với các hộ đăng ký thuế và khai thuế thì dễ tổng hợp nên cần khẩn trương, hỗ trợ kịp thời. Còn các đối tượng kinh doanh tự do cần phải rà soát, tính toán sao cho hợp lý phù hợp với tiêu chí của Nghị định, Quyết định của Chính phủ.
Thứ trưởng Lê Văn Thanh nhấn mạnh Quảng Ngãi cần công khai minh bạch, đúng đối tượng, có sự giám sát của các tổ chức và người dân và làm với tinh thần khẩn trương để hỗ trợ cho người dân khi cơn dịch đã lắng xuống.
Ngoài ra, tại buổi làm việc, thay mặt đoàn công tác, Thứ trưởng Lê Văn Thanh cũng giải đáp một số thắc mắc, kiến nghị của tỉnh Quảng Ngãi đồng thời sẽ tổng hợp những kiến nghị này báo cáo Chính phủ để có hướng giải quyết một cách cụ thể.
Xem