Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Ninh Thuận: tăng cường các hoạt động trong tháng trọng điểm về an toàn vệ sinh lao động

06/05/2020

 Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành kế hoạch, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Tháng hành động ATVSLĐ tỉnh là Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 391/SLĐTBXH-LĐGDNN ngày 25/02/2020 về việc hướng dẫn triển khai hoạt động hưởng ứng Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 gửi đến các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

 Ngày 17/02/2020, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 393/KH-UBND về việc triển khai Tháng hành động, an toàn vệ sinh lao động năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận với chủ đề “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc”, thời gian phát động từ ngày 01/5/2020 đến ngày 31/5/2020. Hoạt động này nhằm thúc đẩy các chương trình hành động cụ thể để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện lao động trong các cơ sở, doanh nghiệp; và thông tin, tuyên truyền sâu rộng về các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc nhằm nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động, Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác ATVSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Chú trọng đảm bảo an toàn trong lao động, sản xuất
Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành kế hoạch, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Tháng hành động ATVSLĐ tỉnh là Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 391/SLĐTBXH-LĐGDNN ngày 25/02/2020 về việc hướng dẫn triển khai hoạt động hưởng ứng Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 gửi đến các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Các hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động ATVSLĐ năm nay sẽ được triển khai thông qua những hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay để nâng cao nhận thức của xã hội về công tác ATVSLĐ.
Theo đó, trước và trong Tháng hành động, các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động theo nội dung Kế hoạch của UBND tỉnh; chỉ đạo các đơn vị, cơ sở trực thuộc, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn quản lý tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động, treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở làm việc, thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc thực hiện ở các đơn vị, cơ sở trực thuộc, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn quản lý; các hoạt động tuyên truyền tập trung cao điểm trong suốt tháng 5/2020, đặc biệt mở rộng triển khai các hoạt động tới các xã phường, thị trấn trong cả khu vực có quan hệ lao động và không có quan hệ lao động tại địa phương; UBND huyện Ninh Phước, địa phương được chọn tổ chức Lễ phát động Tháng hành động ATVSLĐ xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí và phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn, hỗ trợ trong tổ chức thực hiện. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn xây dựng chương trình, kế hoạch chi tiết triển khai Tháng hành động của đơn vị đảm bảo hiệu quả thiết thực thông qua các hình thức như tổ chức Hội thi an toàn vệ sinh viên, thao giảng xử lý sự cố, phát động phong trào thi đua, ký giao ước thi đua, thăm hỏi, động viên nạn nhân, gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, giao lưu văn hóa, văn nghệ, tổ chức tọa đàm, đối thoại chính sách…
Sau Tháng hành động, các đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật, như: Tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại các đơn vị, doanh nghiệp, công trình xây dựng trên địa bàn nhằm tạo ý thức, nề nếp, thói quen tuân thủ các quy định về ATVSLĐ cho người lao động. Tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện Tháng hành động; tổ chức khen thưởng các đơn vị và cá nhân thực hiện tốt các hoạt động và phê bình những đơn vị, cá nhân làm chưa tốt hoặc chưa đạt yêu cầu…
Các đơn vị, doanh nghiệp chủ động tổ chức các hội thị, diễn tập nâng cao kỹ năng trong đảm bảo ATVSLĐ
Mọi hoạt động hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ trên địa bàn Ninh Thuận đã và đang tiến hành theo đúng kế hoạch, tuy nhiên, tại thời điểm này, trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp tại Việt Nam, để đảm bảo an toàn, sức khỏe của người lao động, nhân dân cũng như thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19, tỉnh Ninh Thuận sẽ căn cứ vào đặc điểm và điều kiện cụ thể để xem xét, chỉ đạo triển khai một số nội dung phối hợp. Trong trường hợp tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nghiêm trọng tại Việt Nam theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia thì dừng việc tổ chức các Lễ mít tinh hưởng ứng, các hội nghị, hội thảo tập trung đông người chuyển sang tổ chức các hoạt động hưởng ứng thông qua phát động trên đài phát thanh và truyền hình của tỉnh, thành phố hoặc họp trực tuyến; tăng cường truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, truyền thanh nội bộ để thông tin, tuyên truyền tới các doanh nghiệp, người lao động tại địa phương./.
Xem