Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Ninh Thuận: đến 20/5/2020 sẽ hoàn tất cấp phát hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

05/05/2020

 Theo báo cáo của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, đến chiều 1/5/2020, tỉnh Ninh Thuận cơ bản đã chi xong kinh phí hỗ trợ cho ba nhóm đối tượng mà Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đã nêu. Tổng kinh phí đã chi hỗ trợ đợt này là hơn 106 tỉ đồng.  

 Trên cơ sở rà soát, tổng hợp, báo cáo của các địa phương, đến nay trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có 6.880 đối tượng là người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên, dự kiến kinh phí hỗ trợ cho nhóm đối tượng này trong 3 tháng 37,15 tỷ đồng; hộ kinh doanh cá thể có kê khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm là 2.801 người, kinh phí dự kiến hỗ trợ trong 3 tháng là 8,4 tỷ đồng; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp là 340 người, kinh phí dự kiến hỗ trợ 3 tháng là 1,02 tỷ đồng; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm là 6.090 người, kinh phí dự kiến hỗ trợ 3 tháng là 18,2 tỷ đồng.

Hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trong mùa dịch (ảnh minh họa)
Tổng số nhóm đối tượng này là 16.111 người, kinh phí dự kiến hỗ trợ 3 tháng là 64,8 tỷ đồng. Đối với nhóm đối tượng này, tùy tình hình thực tế, các địa phương tiếp tục rà soát kỹ đảm bảo sát với Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh và thực hiện việc chi trả hỗ trợ chậm nhất là ngày 20/5/2020.
Riêng các đối tượng gồm người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo hiện đã có danh sách cụ thể, chính xác. Trong đó, có 3.018 người có công với cách mạng, kinh phí hỗ trợ là 4,5 tỷ đồng; đối tượng được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội là 18.586 người, kinh phí hỗ trợ trên 28,2 tỷ đồng; hộ nghèo: 43.985 người, kinh phí hỗ trợ trên 32,9 tỷ đồng; hộ cận nghèo: 54.684 người, kinh phí hỗ trợ là 41,01 tỷ đồng. Tổng số nhóm đối tượng này là 164.483 người, kinh phí hỗ trợ trong vòng 3 tháng trên 106,7 tỷ đồng. Việc thực hiện chi trả đã cơ bản xong.
Trong hai ngày 30/4 và 1/5, dù đang là dịp lễ nhưng các cán bộ ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, Bưu điện và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã cấp phát và giám sát chi tiền hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Trước đó, ngày 29/4/2020, tỉnh Ninh Thuận có quyết định tạm ứng kinh phí từ ngân sách địa phương để bổ sung ngân sách cho UBND các huyện, thành phố chi hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo báo cáo của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, đến chiều 1/5, tỉnh Ninh Thuận cơ bản đã chi xong kinh phí hỗ trợ cho ba nhóm đối tượng mà Quyết định số 15/2020 của Thủ tướng Chính phủ đã nêu. Tổng kinh phí đã chi hỗ trợ đợt này là hơn 106 tỉ đồng.
Các nhóm đối tượng còn lại sẽ tiếp tục được UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, cập nhật, tổng hợp, lập danh sách trình UBND tỉnh phê duyệt và được cam kết sẽ tiếp tục được cấp phát đến tay người lao động chậm nhất là ngày 20/5.
Xem