Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bạc Liêu hỗ trợ cho hơn 2.330 người phải nghỉ bán vé số kiến thiết để phòng chống dịch bệnh COVID - 19

07/04/2020

 Tỉnh Bạc Liêu đã hỗ trợ đột xuất trước mắt 15 ngày (từ 01/4 - 15/4) nhằm giúp các nhóm hộ phải nghỉ bán vé số ổn định cuộc sống trong thời gian phòng chống bệnh dịch COVID - 19

Thực hiện ý kiến kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp ngày 29/3/2020 (theo Thông báo số 133/TB-VPCP ngày 29/3/2029); ngày 30/3/2020, Chủ tịch Uỷ ban nhân tỉnh Bạc Liêu - Dương Thành Trung đã ban hành Công văn số 1313/UBND-TH, giao Sở Lao động - Thương bình và Xã hội phối hợp với Công ty xổ số kiến thiết tỉnh và các địa phương tiến hành rà soát, tổng hợp, báo cáo đề xuất hỗ trợ đột xuất cho: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có người hưởng bảo trợ xã hội có người đi bán vé số kiến thiết; hộ có trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có cha hoặc mẹ hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng chăm sóc đi bán vé số kiến thiết; người bán vé số kiến thiết trên địa bàn tỉnh (tất cả người trong, ngoài tỉnh). Theo đó sẽ hỗ trợ đột xuất trước mắt 15 ngày (từ 01/4 - 15/4) nhằm giúp các nhóm hộ này ổn định cuộc sống trong thời gian phòng chống bệnh dịch COVID - 19.

 Đại diện lãnh đạo thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu cùng bà Nguyễn Ngọc Thúy - Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu trao tiền hỗ trợ cho người bị dừng bán vé số kiến thiết
Trên cơ sở tổng hợp từ các địa phương, Sở Lao động - Thương bình và Xã hội, Công ty xổ số kiến tỉnh báo cáo, đề xuất, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1372/UBND-TH, ngày 01/4/2020 về đồng ý cho Chủ trương hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có người hưởng bảo trợ xã hội có người đi bán vé số kiến thiết; hộ có trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có cha hoặc mẹ hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng chăm sóc đi bán vé số kiến thiết là 600.000 đồng/hộ từ nguồn Qũy Vì người nghèo - an sinh xã hội của tỉnh; người bán vé số trên địa bàn tỉnh (tất cả người trong, ngoài tỉnh) là 750.000 đồng/người; giao Sở Lao động - Thương bình và Xã hội, Công ty xổ số kiến thiết tỉnh phối hợp các địa phương triển khai thực hiện nhanh. Đồng thời cũng giao Sở Lao động - Thương bình và Xã hội, Công ty xổ số kiến thiết tỉnh phối hợp với các địa phương, vận động các nguồn lực trong cộng đồng xã hội để tiếp tục giúp đỡ cho các nhóm đối tượng này.
Hộ có người đi bán vé số kiến thiết  và người bán vé số kiến thiết trực tiếp được nhận tiền hỗ trợ đột xuất và một số nhu yếu phẩm cần thiết để phòng chống dịch Covid - 19
Ngay trong buổi chiều ngày 01/4/2020, các địa phương đã cử cán bộ, đoàn thể đến từng hộ để trao tiền hỗ trợ cho hộ có người bán vé số kiến thiết, cho người bán vé số kiến thiết; đến hết buổi sáng 06/4 các địa phương đã trao hộ trợ xong cho 775 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có người hưởng bảo trợ xã hội có người đi bán vé số kiến thiết; hộ có trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có cha hoặc mẹ hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng chăm sóc đi bán vé số kiến thiết, với tổng số 465.000.000 đồng; hỗ trợ cho 2.334 người bán vé số kiến thiết, với tổng số tiền là 1.750.500.000 đồng. Đồng thời đã vận động 5 đại lý bán vé số kiến thiết trên địa tỉnh hỗ trợ tiền mặt, gạo và một số mặt hàng nhu yếu phẩm cần thiết (tiền từ 500 đến 1.000.000 đồng và hỗ gạo từ 10 đến 15 kg/người), với tổng số tiền trên 500.000.000 đồng.
Tỉnh Bạc Liêu đang chỉ đạo kiểm tra, giám sát, xử lý sai phạm việc cấp hỗ trợ (nếu có) 
Hiện nay, tỉnh Bạc Liêu đang chỉ đạo kiểm tra, giám sát, xử lý sai phạm (nếu có) việc cấp hỗ trợ. Đồng thời chỉ đạo tiếp tục rà soát các nhóm đối tượng (hộ nghèo, hộ cận nghèo, bảo trợ xã hội, gia đình thương binh liệt sỹ, người lao động bị giảm sâu về thu nhập,...) bị ảnh hưởng bởi bệnh dịch COVID - 19, để vận động các lực xã hội cùng nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ cho các nhóm đối tượng này và cũng để làm cơ sở thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định của Chính phủ trong thời gian tới./.
 
Nguyễn Hùng Thái
(Phó Giám đốc Sở LĐ-TBXH Bạc Liêu)
Xem