Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

50 sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội tham gia tình nguyện chống dịch COVID-19 tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội

13/04/2020

Thực hiện Công văn số 151/SYT-TCCB ngày 10/4/2020 của Giám đốc Sở Y tế Hà Nội về việc Hỗ trợ nhân lực thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội, ngày 11/4/2020, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã huy động 50 sinh viên điều dưỡng năm cuối tình nguyện theo đề nghị của Sở Y tế Hà Nội đề tham gia chiến dịch phòng chống dịch COVID-19 tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội từ ngày 11/4/2020 đến ngày 05/5/2020. 

image001_1.jpg
Hình ảnh xuất quân của Đội tình nguyện Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội.
Nhà trường đã vận động khối sinh viên năm cuối tham gia đội tình nguyện phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội. Các sinh viên tình nguyện của Trường sẽ hỗ trợ phối hợp cùng lực lượng của huyện Mê Linh tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, kiểm soát dịch bệnh. Các sinh viên tình nguyện đã nhận thức rõ về mục đích yêu cầu của hoạt động, cùng chung tay góp sức cùng với các cơ quan chức năng và toàn xã hội trong công cuộc phòng chống dịch Covid-19.
Trước khi tham gia hoạt động tình nguyện cùng với các đơn vị của Thành phố Hà Nội, toàn thể sinh viên tình nguyện đã được Nhà trường tổ chức tập huấn về các phương pháp đảm bảo an toàn, chống lây nhiễm virus SARS-CoVi-2. Sinh viên được huyện Mê Linh trang cấp phương tiện bảo hộ bao gồm khẩu trang, găng tay và dung dịch sát khuẩn để sử dụng trong thời gian tham gia hoạt động.
image005_2.jpg
Trước giờ xuống các địa bàn tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội
image006.jpg Sự quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 của Đội quân tình nguyện HMC
 
 

 


 

Xem