Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hà Nội: Triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020

07/03/2020

Ngày 07/3/2020, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2020 và gặp mặt nữ cán bộ chủ chốt thành phố Hà Nội. Tham dự có đồng chí Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Hà Nội.

Tại Hội nghị, Giám đốc Sở LĐ-TBXH Hoàng Thành Thái cho biết: Năm 2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan Thường trực Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Thành phố đã tổ chức 12 lớp tập huấn kiến thức về giới, bình đẳng giới cho 1.200 lượt cộng tác viên, tình nguyện viên tham dự; 06 lớp tập huấn kiến thức quản lý nhà nước về bình đẳng giới cho gần 780 người; 08 lớp tập huấn kiến thức về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cho 800 người là cộng tác viên và đại diện các hộ gia đình tại một số xã khó khăn, xã có tình trạng bạo lực trên cơ sở giới xảy ra nhiều hoặc có nguy cơ cao trên địa bàn Thành phố.

 
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý chúc mừng các cán bộ nữ
Năm 2019, toàn Thành phố đã giải quyết việc làm cho 192.000/154.00 lao động, đạt 124,6% kế hoạch năm; Các cấp Hội phụ nữ Hà Nội tổ chức thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả đã đăng ký và giúp đỡ 2.390/1227 hộ thoát nghèo, 1.664 hộ ra khỏi diện cận nghèo, 976 hộ khó khăn nâng cao mức sống.
Bên cạnh đó, công tác cán bộ nữ luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền từ Thành phố đến cơ sở đặc biệt quan tâm. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia BCH Đảng bộ Thành phố là 12,16%; BCH Đảng bộ quận, huyện, thị xã 16,7%; BCH Đảng bộ xã, phường, thị trấn 21,7%. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 của Thành phố là 30%; tỷ lệ nữ đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021: cấp Thành phố 23,8%; cấp quận, huyện, thị xã 30%; cấp xã, phường, thị trấn 28,5%. Hà Nội cũng đang có 04 nữ lãnh đạo trong Ban thường vụ Thành ủy (25%), trong đó, có 02 Phó Bí thư Thành ủy là nữ; 09 đồng chí là Trưởng, Phó các ban Đảng, HĐND TP; 33 đồng chí là Bí thư, Phó bí thư, Phó chủ tịch HĐND và UBND quận, huyện, thị; 35 nữ Giám đốc, Phó Giám đốc Sở, ngành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch các đoàn thể…
Tuy nhiên, công tác bình đẳng giới vẫn còn gặp nhiều khó khăn do kinh phí chi cho công tác bình đẳng giới chưa đáp ứng được nhu cầu nhiệm vụ, đặc biệt cấp cơ sở, nhiều đơn vị chưa quan tâm bố trí kinh phí thực hiện theo kế hoạch đề ra; Tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh ở một số đơn vị còn ở mức cao do vậy cũng ảnh hưởng tới kết quả thực hiện chỉ tiêu về bình đẳng giới chung của toàn Thành phố; Đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ từ Thành phố tới cơ sở còn kiêm nhiệm nhiều công việc, mặc dù đã có nhiều cố gắng song phần nào cũng ảnh hưởng đến chất lượng triển khai nhiệm vụ.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý cho biết, trong những năm qua, thành phố Hà Nội tiếp tục nỗ lực triển khai thực hiện các chỉ tiêu trong Chiến lược và Chương trình quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016-2020 và thực hiện đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ đến năm 2020; Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, tạo điều kiện cho phụ nữ tiến bộ và phát triển toàn diện về phẩm chất đạo đức trí tuệ, thể chất và tinh thần…
Hà Nội hiện có 35 nữ Giám đốc, Phó Giám đốc Sở, ngành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch các đoàn thể
Tuy nhiên, hiện nay, công tác cán bộ nữ vẫn còn gặp những khó khăn nhất định như: Tỷ lệ cán bộ nữ chưa đồng đều giữa các cấp, các lĩnh vực và chưa tương xứng với sự phát triển của lực lượng lao động nữ Thủ đô; Ở một số ngành, lĩnh vực, đơn vị, địa phương chưa quan tâm quy hoạch dài hạn để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ, nhất là cán bộ nữ chủ chốt; Xã hội vẫn chưa nhận thức hết khả năng của phụ nữ cũng như sự cần thiết của việc phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý xã hội. Thực tế còn tồn tại một số định kiến về giới, chưa đánh giá đầy đủ khả năng, tiềm năng của phụ nữ…
 
Theo Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý, trong thời gian tới, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Hà Nội, các quận, huyện triển khai tích cực hơn nữa Kế hoạch hoạt động bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ TP năm 2020. Nhất là với đặc thù, năm 2020, sẽ diễn ra Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, cần tích cực làm tốt vai trò tham mưu đề xuất về công tác cán bộ nữ, đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 155-KH/TU của Thành ủy; chuẩn bị cho Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về giới, bình đẳng giới, chính sách pháp luật liên quan đến phụ nữ để các cấp, các ngành và mọi người dân nhận thức đúng đắn, sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, khả năng to lớn của phụ nữ trong xã hội. Tham mưu tốt hơn cho lãnh đạo Thành phố lồng ghép giới trong quá trình xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách nói chung, nhất là trong bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ  nữ các cấp; trong quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.
 
Xem